KONYA TEKÂMÜL

Osmanlı Döneminde yayımlanan mahallî gazete.

Konya Tekâmül gazetesi, şehir merkezinde 1914 yılında çıkarılmış haftalık bir gazetedir. Baskısı, Vilayet Matbaasında yapılmıştır. Mevcut sayıları günümüze ulaşmayan gazeteyi, görmek mümkün olmamıştır. Fazla yaşamayan Konya Tekâmül gazetesi, aynı yıl kapanmıştır. Adı, Konya basınına uzun süre hizmet veren Tekâmül Matbaasında yaşamıştır.

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı vd., 2009, 137; Önder, 1949, 24.