KONYA VE MÜLHAKATI ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği, 1946 yılında, zamanın Müze Müdürü Zeki Oral, Mehmet Önder, Mükerrem Köymen, Kemal Uğur, Hadi Altay ve Gürbüz Ak tarafından kurulmuş; 10.06.1946 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile de “umumi menfaatlere hadim” dernekler arasına alınmıştır. Konya’nın en kadim sivil toplum kuruluşlarından olan dernek, şehrin kültür ve sanatına büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Şubat 1949 tarihinden itibaren yayımlanan Anıt* dergisi, derneğin yayın organıdır. Bu derginin nakillerine göre dernek, Konya ve çevresinde pek çok tarihî eserin onarılmasına öncülük etmiş, bu suretle bazı tarihî eserlerin ayakta kalmasına vesile olmuştur.

Günümüzde dernek, Naci Bakırcı başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dernek; Fihi Ma Fih, Mecalis-i Seba, Mevlevi Adap ve Erkânı, Maarif, Rubailer ve İbtidaname gibi klasik eserlerin yeni baskılarını yaparak müze içerisinde satışa sunmuştur. Son basılan eserlerden biri de Serpil Bağcı tarafından hazırlanan Mevlâna Müzesi Minyatürlü Yazma Eserler Katalogu’dur. Dernek yabancı turistlere yönelik yayınları ile de dikkat çekmektedir.

Anıt dergisi

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 75-76.