KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Sağlıkla ilgili derneklerden Konya Veremle Savaş Derneği, 1948 yılında Mümtaz Bahri Koru tarafından, o dönemlerde Konya’da yaygın olan verem hastalığıyla mücadele için kurulmuştur. Dernek, zaman içerisinde Mümtaz Koru ve Güzide Koru verem dispanserlerini de hayata geçirmiştir. Mevlâna Caddesi üzerinde bir pasaj ve iş hanı, iki verem dispanseri, yüz elli dönüm tarla ve çarşı içinde muhtelif dükkânların sahibi olan dernek, ilaç fabrikalarından verem ilaçlarını toptan satın almakta ve bu ilaçları fakir verem hastalarınca kullanılmak üzere, Konya’da çalışan iki verem dispanseri, Meram Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ücretsiz olarak vermekte; bu kurumların röntgen filmi ve benzeri tıbbi ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Ayrıca muhtarlıklardan fakirlik belgesi getiren verem hastalarına iyileşinceye kadar devamlı ayni gıda yardımı da yapmaktadır. Hastanelerde yatan fakir verem hastalarının çamaşır, pijama, terlik, elbise gibi ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu hastaların, hastaneden taburcu edildiklerinde memleketlerine gidiş ve kontrol için gelişlerinde bütün yol masraflarını da ödemektedir.

Dernek, hastalardan başka sağlık kuruluşlarına da yardım etmektedir. Hâlen doğum evi olarak kullanılan binanın bir katı, Konya Veremle Savaş Derneğinin katkılarıyla yapılmıştır. Yaka’daki Darülacezenin ek binası, Veremle Savaş Derneğinin katkılarıyla tamamlanmıştır. Meram Tıp Fakültesi C Blok inşaatına önemli para yardımında bulunmuş, ayrıca fakülte bahçesine göğüs hastalıklarının tedavi edildiği üç katlı, altmış yataklı Mümtaz Koru Göğüs Hastalıkları Hastanesini yaptırmış ve tamamını döşeyerek fakülteye hediye etmiştir.

Bu hizmetleri dolayısıyla derneğe, Konya Hastanelerine Yardım Derneği ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından şükran ve onur belgeleri, Numune Hastanesi Başhekimliğince de şükran plaketi verilmiş; topluma ve sağlık kuruluşlarına yaptığı katkılar dolayısıyla dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de derneği onur belgesi ve plaketle onurlandırmıştır.

Konya Veremle Savaş Derneği logosu

Ş. FUNDA KÜÇÜKKONER

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 74-75.