KONYALI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (KONSİAD)

Sivil toplum kuruluşu.

Kısa adı KONSİAD olan Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneğinin kuruluş temellerini 2008 yılında Abdullah Başçı, Mustafa Imık, Ali Ulvi Ülker, Şükrü Ay, Cafer Yaren, Kamil Bilgin ve Osman Arıtürk atmıştır. Kurucu başkanlığa getirilen Mustafa Imık, 21 Mart 2009 tarihinde yapılan birinci olağan genel kurulda dernek başkanlığına seçilmiştir. İkinci olağan genel kongresini 12 Mart 2011 tarihinde dernek genel merkezinde yapan KONSİAD’ın ikinci dönem başkanlığına Abdullah Başçı getirilmiştir. Genel merkezi Adnan Kahveci Bulvarı, Ünverdi İş Merkezi, Nu. 73/34, Bahçelievler-İstanbul adresinde olan KONSİAD’ın yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Büyükdede’nin ardından Kemal Çelik, Konya şubesi başkanlığını ise Hasan Hüseyin Aydın yürütmektedir.

KONSİAD, Konyalı olan, Konya içinde veya dışında ve yurt dışında yaşayan Konyalı sanayici ve iş adamlarının maddi, manevi, ekonomik ve sosyal alanlarda birlikteliklerini sağlamak, bu birliktelikten oluşacak maddi ve manevi güçle hem kendi hem de diğer Konyalı hemşehrilerinin arasında iş, eğitim alanlarıyla ekonomik ve sosyal konularda yardımlaşmayı gerçekleştirmek, Konyalılara ait diğer dernek, vakıf ve bu gibi kuruluşlarla birlik sağlayarak geleneksel ve kültürel bağları koparmadan geliştirmek ve gelecek kuşaklara yansıtmak amaçlarıyla kurulmuştur. Ayrıca KONSİAD, Konya, bölge ve ülke için yarar getirecek her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal projenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, aktif rol üstlenen bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu sebeple Konya’yı ve insanını etkileyen, yöneten ve onlar adına karar veren her kişi ve kurumla ilişkiler geliştirmektedir.

KONSİAD; tanınmış işadamı, siyasetçi ve akademisyenleri konuk edip, üyelerini seçkin bir davetli topluluk ile buluşturmakta, ülke ve bölge gündemine uygun ekonomik ve siyasi konularda bilgi alış-verişini sağlamaktadır. Gücünü, üyelerinin ekonomik yetenekleri ve iş dünyasındaki temsil kabiliyetlerinden alan KONSİAD, üyelerini bilgilendirmek, iş ilişkilerini ve kişisel donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu amaçla seçkin eğitim kuruluşları ve eğitimcilerle çeşitli seminerler ve eğitim programları üzerinde görüşmeler sürdürülmektedir. İş programında yurt içi ve yurt dışı iş gezilerini planlayan KONSİAD, eğitici yayınlar oluşturmayı, inceleme ve araştırmaya dayalı yayınlar hazırlama ve hazırlatmayı, işbirliklerini geliştirecek toplantı ve organizasyonları daha da artırmak gibi yollarla Konyalılara, bölge ve ülkeye faydalı faaliyetler üretmenin plan ve programlarını yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi; Selçuklu başkenti Konya ile Osmanlı başkenti İstanbul arasında “iki başkentin buluşması” fikrinin eksen olduğu “sanayisi kültüründen geliyor” anlayışıyla KONSİAD’ın KONEXPO isimli Konya tanıtım günleri faaliyeti 13-16 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul Feshane’de yapılmıştır. Bu arada KONSİAD’ın dört ayda bir çıkardığı KONSİAD dergisi bütün üyelere, Konya’ya, Konya’nın bütün ilçelerine ve bütün il valiliklerine de gönderilmektedir.

KONSİAD'ın logosu

CELALETTİN KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.konsiad.com/yonetim-kurulu; http://www.yenihaberden.com/konsiad-konya-subesi-faaliyete-gecti-166492h.htm, 23.08.2016/18.39.