KONYA’NIN SESİ

Mahallî gazete.

Konya’nın Sesi gazetesi, 19 Mayıs 1976 tarihinde günlük olarak yayımlanmaya başlamıştır. Gazetenin, sahibi Ahmet Çobanoğlu, yazı işleri müdürü Ömer Bu1guroğ1u, müessese müdürü Mahmut Sural, başyazarı Seyit Küçükbezirci’dir. Sabit Horasan, Feyyaz Caner, Selçuk Demirel, Ethem Öyken ve Orhan Berk de kadrosundaki gazetecilerdir. Gazetenin yazar kadrosunu ise Mahmut Sural, F. Ketnal Öğütçü, Saziye Demirağ, Kemal Üstün, İhsan Baykal, Ziya Ceran, İlter Veziroğlu, Talat Aldağ, Mehmet Köse, Cem Akat, Mustafa Toros, Mehmet Aydın, Ahmet Turgut Ertem, Ali Rıza Köse, Ali Ülküer, Adil Yeşilçimen, Nevzat Yeşilçimen ve Fatma Eroğlu gibi isimler oluşturmaktadır.

Konya’nın Sesi’nin ilk sayısında, gazetenin amacı ve ilkeleri, kamu oyuna “İlkelerimiz” başlığı ile duyurulmuştur. Buna göre gazete:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda özgürlükçü demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri doğrultusunda yayın yapacak; düşünce ve inanç özgürlüğüyle insan haklarının savunucusu olanların yanında yer alacak; toplumsal barışın ve toplumsal bütünlüğün sağlanması, yerleşmesi ve devamını amaç edinecek; halkın yararına olan her çabayı destekleyecek; Konya ve Konyalının sorunlarına geniş yer verecektir.

Gazete, mali imkânsızlıklardan dolayı 7 Nisan 1981 tarihinde Mehmet Emin Çorum’a devredildi.

El değiştirdikten sonra gazetenin yayım çizgisi de değişmiş, muhafazakâr bir gazete olarak çıkmaya başlamıştır. Gazetenin muhafazakâr çizgisi, Ali İhsan Vatankurtar tarafından satın alınmasından sonraki dönemde de devam etmiştir. 7 Eylül 1981’de başlayan Vatankurtar dönemindeki en önemli değişiklik gazetenin adının 21 Eylül 1981 tarihinden itibaren Anadolu’da Bugün olmasıdır. 23 Nisan 1983’te Özkaymak Grubu tarafından satın alınan gazete, 31 Aralık 1990’de yayım hayatına uzun bir süre ara vermiştir.

Orhan Samur, Mehmet Şan, Taner Turan, Ethem Öyken, Mevlüt Özkaymak, Abdülmuhsin Garipcan, Fazıl Cömert, Recep Uzun, Kul Sadi, Tahir Demir, Osman Öztokmak ve Muhsin Akıl bu dönemde gazetede yazıları yayımlanan isimlerdendir.

Yeni Gazete Yayıncılık tarafından isim hakkı satın alınan Konya’nın Sesi gazetesi, Mustafa Balkan’ın yönetiminde, 18 Ağustos 2003 tarihinde tekrar yayımlanmaya başlamıştır. Ancak, aynı çatı altında ikinci bir gazete olarak yayımlanması, diğer yayın kuruluşları tarafından haksız rekabet olarak nitelendirilince 27 Ekim 2003 tarihinde gazetenin yayımı son bulmuştur. İhsan Kayseri, Ali Işık, Mevlüt Ben ve Abdullah Soyer bu dönemin yazarları arasındadır.

19 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Ahmet Aka’nın yönetiminde tabloid boyda, haftalık ve 40 sayfa olarak yayımlanan gazete, 29 Aralık 2009’dan itibaren yayımına günlük ve büyük boy olarak devam etmiştir. Bu son dönemde gazetenin sahipliğini Celalettin Boyalı, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erkant Uysal, Genel Yayın Müdürü, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Mevlüt Boyalı, Haber Müdürü Mehmet Ali Eskipostalcı, Spor Müdürü-Editör     Samet Aktaş üstlenmiştir. Gazetenin yazar kadrosu hâlen Yılmaz Sandıkçı, Mahir Cıkcıkoğlu, Duran Çölcü, Ahmet Tapu, Serkan Karataş, Ahmet Kubilay Ekiz, Berat Eren, Samet Aktaş, Mustafa Güden, Muhammet Öğüt, Hasan Yıldırım ve Mustafa Çelik’ten oluşmaktadır.

Konya'nın Sesi gazetesinin başlığı

ADEM DEMİRSOY

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı vd., 2008, 394-398; Ayhan-Demirsoy, 2006, 144; Seyit Küçübezirci (Konya 1942) ile 27.07.2012 tarihli görüşme; http://www.konyaninsesi.com.tr/identity.php, 23.08.2016/18.51; http://www.konyaninsesi.com.tr/identity.php 29.03.2021 /15.55