AKADEMİK SAYFA/SAYFALAR

Konya Postası ve Merhaba gazetelerinde yayımlanan uzun soluklu haftalık bilim, kültür ve sanat eki.

Gazetelerimizin kültür ve edebiyat alanlarında özel sayfalar hazırlaması, ekler vermesi yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Mizah ekleriyle ilgili tarihler daha da geriye götürülebilir. Konya’da da 1950’den sonra Yeni Konya gazetesinde birkaç aşamalı olarak görülen edebiyat ekleri, belki de ilimizin öncü girişimidir. Okulların aylık kültür-edebiyat sayfalarını da bu arada hatırlamak gerekir.

Konya’da son olarak başlatılan, bir ara birkaç gazetede birden yürütülen bu tür etkinlikler günümüzde sadece bir gazetemizde sürmektedir. 22 Nisan 1995 Cumartesi günü Yeni Konya gazetesinde Mehmet Gündoğdu’nun yöneticiliğinde hayata geçirilen Kırkambar sırasıyla Yeni Meram ve Yeni Gazete’de yayımını sürdürür. Bu arada Konya Postası’nda Mehmet Ali Uz’un yönetiminde Akademik Sayfa; Yeni Gazete ve devamında Konya Postası’nda Yalçın Dikilitaş’ın yönetiminde Cönk ile Tarih ve Kültürüyle Konya sayfa ve ekleri çalışmalara renk katar. Son olarak Merhaba gazetesinde önce Mehmet Ali Uz’un, sonra Ali Işık’ın (7. cilt, Ocak 2007) katılmasıyla yayın hayatına başlayan Akademik Sayfalar hâlen yayımını başarıyla sürdürmektedir. Bu arada Anadolu Manşet gazetesinde de Yalçın Dikilitaş’ın yönettiği sanat ağırlıklı eke başka gazetelerde pek de sürekli olmayan ve heveskârlarca yürütülen çalışmaları da anmak gerekir.

A. Akademik Sayfa

Avukat ve yazar Mehmet Ali Uz, Konya Postası gazetesinde, 7 Mayıs 1998 Perşembe gününden başlayarak haftalık bir sayfa yayımlamaya başlar. 17 Ağustos 2000 tarihine kadar gazete sayfası olarak yayımlanan ‘Sayfa’, 24 Ağustos 2000’den itibaren ise katlandığında 8 sayfa oluşabilecek bir düzenle yayımlanmaya başlanır. Bu fasikül dönemiyle Akademik Sayfa’nın ikinci cildi de başlamış olur.

Akademik Sayfa, 1 Kasım 2001 tarihli sayısıyla (C. 3, F. 42, S. 175) yayınını tatil eder. 11, 18 ve 25 Mayıs tarihli Sayfa’larda ilk yüz sayının dizini verilir. 25 Haziran 3 Eylül tarihleri arasında, Sayfa’nın ilk ve son ‘Yaz Tatili’ne çıktığı görülür.

Akademik Sayfa’nın ilk yazı kurulu 21 Mayıs 1998 tarihli üçüncü sayısında yer alır: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Caner Arabacı, Yrd. Doç. Dr. Kemal Kahramanoğlu, Seyit Küçükbezirci, Yaşar Çalışkan, Mustafa Ataman, Dr. Halil Öztürk, A. Avni Saltukoğlu, Av. M. Ali Uz.

Akademik Sayfa’nın bu döneminde kişi ve konularla ilgili özel sayfalar ve fasiküller düzenlenmiştir. Ayrıca Uz’un bilim adamı ve araştırıcılarla yaptığı konuşmalara da yer verilmiştir. “Orhun Anıtları, Osmanlı Cihan Devleti, Çanakkale Zaferi, Cumhuriyetin 76. Kuruluşu; Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Nasreddin Hoca, Fuzuli, Mimar Sinan; Cemil Meriç, Prof. Dr. Erol Güngör, Doç. Dr. Nurettin Topçu, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek; Prof. Dr. Faruk Sümer, Âşık Mehmet Yakıcı, Hacı Veyiszade, İbrahim Aczi Kendi, Mehmet Çınarlı, Mustafa Ataman, A. Sefa Odabaşı, Mehmet Önder; Feyzi Halıcı, Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Hüseyin Öksüz, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Caner Arabacı, Ahmet Efe” Akademik Sayfa’nın özel sayılarıdır.

Sayfa; özgün yazılara, kitap ve dergi tanıtmalarına, konuşmalara ve hatıralara açık olmuştur. Dil, edebiyat, sanat tarihi, tarih, arkeoloji gibi konuların ağırlıklı olarak ele alındığı Sayfa’da fotoğraf, resim, çizim, vb. de yer almıştır.

B. Akademik Sayfalar

Akademik Sayfa, Konya Postası’ndaki yayınının sona ermesinden otuz bir ay sonra Merhaba gazetesinde Akademik Sayfalar olarak yeniden yayımlanmaya başlar: 26 Mayıs 2004. ‘Sayfalar’yine çarşamba günü yayımlanır. ‘Hazırlayan’ı Mehmet Ali Uz’dur. Sekizer sayfalık fasiküller olarak yayımlanan Akademik Sayfalar, bu dönemiyle dördüncü cildine başlamış olur. Alt başlığında, “İlim, Fikir, Sanat” ibarelerini yer aldığı bu dönemin yazar kadrosu aşağıdaki adlardan oluşmaktadır. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Prof. Dr. Sedat Temur, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Caner Arabacı, Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Seyit Küçükbezirci, Ali Işık, Bekir Şahin, Ahmet Kuş, İbrahim Dıvarcı, Mustafa Sinan Ümit, İhsan Kayseri, Nail Bülbül, Mehmet Ali Uz.

Gazete, 2005 yılında beşinci, 2006 yılında altıncı, 2007 yılında yedinci ve 2008 yılında da sekizinci cildini tamamlar. Hâlen yirminci cildin yayını sürmektedir.

Akademik Sayfalar, yaz aylarında iki, üç ay kadar süren tatillere girer. Yazı kurulları az da olsa değişiklik gösterir.

Akademik Sayfa ve Akademik Sayfalar’ın yazarlarının bir bölümü Selçuk Üniversitesinin değişik fakülte, yüksek okul ve enstitülerinin öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bu sayfalarda yazmaktadırlar. İlimizdeki araştırıcı ve derleyiciler de Akademik Sayfalar’ın kadrosunu tamamlamaktadır.

Yazar kadrosundan A. Sefa Odabaşı ve Sedat Temur ebediyete intikal etmişlerdir.

Bu sayfaların sürekli yazarları; Av. Mehmet Ali Uz, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Caner Arabacı, Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Prof. Dr. Ahmet Sevgi, Halit Güler, Ali Işık, Sabri Doğan, Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Av. Özgen Küçükkoner, Seyit Küçükbezirci, İhsan Kayseri, Bekir Şahin, Hasan Yaşar, Ahmet Kuş, İbrahim Dıvarcı, Abdullah Uçar’dır.

Akademik Sayfalar’da da çeşitli konu ve kişilerle ilgili özel sayılar hazırlanmıştır. “Şeb-i Arus, Mevlâna Dergâhı’nın Müze Oluşunun Sekseninci Yılı, İstanbul’un Fethi, Türk Dili; Kâşgarlı Mahmûd, Ahmet Haşim, Orhan Sahin Gökyay, Memduh Yavuz Süslü, Abdülkadir Erdoğan, Fevzi Özçimi, Mehmet Hakkı Özçimi, Lâdikli Ahmed Ağa, İzzet Koyunoğlu, İsa Ruhi Bolay, İhsan Hınçer, Necati Elgin, Muammer Tolasa, Prof. Dr. Harun Tolasa, Arif Etik, Ali Kemal Belviranlı, Prof. Dr. Yılmaz Önge, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Lütfi İkiz, İbrahim Gündüz, Selçuk Es, Yalçın Dikilitaş, Mehmet Emiroğlu, Nuri Baş; Hüseyin Köroğlu, Yrd. Doç. Dr. Kamil Uğurlu, Hasan Çopur, Av. M. Ali Uz” Akademik Sayfalar’ın bu özel sayılarıdır.

Akademik Sayfalar 8. cilt kapağı

SAİM SAKAOĞLU

BİBLİYOGRAFYA