MAARİF KOLEJİ

Yabancı dille eğitim verilen ilk ortaöğretim kurumu

Maarif Bakanlığı kolejleri, kurulmaları o zamanki adı Maarif Vekâleti olan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1954 yılında kararlaştırılmış ve kuruluşları 1955’te TBMM tarafından onaylanmış, yabancı dille eğitim yapmak üzere kurulmuş ve imtihanla öğrenci alan yedi yıllık orta eğitim kurumlarının adıdır. Kısaca maarif kolejleri de denen ve sayıları altı adet olan bu Maarif Bakanlığı kolejleri Eskişehir, İzmir (Bornova), İstanbul (Kadıköy), Konya, Samsun ve Diyarbakır illerinde bulunuyordu.

Konya Maarif Koleji, 5 Kasım 1955’te İstasyon binasının hemen yanında bulunan Bağdat Oteli’nin küçük tadilatlar yapılarak okula dönüştürülmesiyle resmen açıldı. 11 Kasım 1955 tarihinde de düzenlenen bir tören sonrası kırk öğrencisiyle öğretime başladı.

Açıldığı ilk yıllarda öğretmen açığını kapatmak için Konya merkezdeki liselerdeki öğretmenlerin bir kısmı geçici olarak görevlendirilmiş, daha sonraki yıllarda ise bu okullara öğretmen alımlarında verimin artırılması ve eğitim kalitesinin yüksek tutulması amacıyla öğrenci alımında yapılan seçicilik öğretmenler için de uygulanmıştır. İngilizce-Türkçe ağırlıklı verilen eğitimin gereği olarak Türk öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu (İngiliz, Amerikalı, Pakistan, İskoç vs.) öğretmenler de okulda görev almışlardır. 1957 yılında ABD ile yapılan ikili kültür anlaşması gereği yabancı uzman ve barış gönüllüleri öğretmen olarak görev almış, bu durum 1969 yılına kadar sürmüştür. Buradaki temel felsefe Maarif Bakanlığı, kolejli öğrencilerin Türkçenin yanı sıra İngilizceyi de mükemmelen öğrenmesi millî ve dinî değerlerden taviz vermeden gelişen dış dünyanın teknoloji, kültürel birikim ve tecrübelerinin ülkemize aktarılmasında itici güç ve köprü olma vazifelerini üstlenmeleridir.

Konya Maarif Kolejinin ilk binası olan Bağdat Oteli zaman içerisinde ihtiyaca cevap veremez hâle gelince süratle yeni, daha büyük ve modern bir binanın yapılması kararlaştırılmıştır. 1965 yılında yeni okulun inşasına başlanmış, 1968-1969 öğretim yılında ise okula spor salonu, lisan laboratuarı ve müdür lojmanı ilave edilmiştir.

24.02.1973 tarih ve 14575 sayılı Resmî Gazeteʼde yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunuʼnun 26. maddesi hükmü gereği yabancı dille öğretim yapan okulların adlarının liseye çevrilmesi yasal bir mecburiyet hâline gelince okulun adı “Konya Anadolu Lisesi”ne dönüştürüldü.

Bir müddet Konya Anadolu Lisesi adıyla eğitim ve öğretime devam eden okulun adı 27.06.1987 tarihinde Konya, büyükşehir kapsamına alınınca merkez Meram ilçesinin sınırları içinde olduğu gerekçesiyle “Meram Anadolu Lisesi” olarak tekrar değiştirildi.

Son yıllarda ÖSYS’de gösterdiği başarı ile dikkat çeken okul birçok akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci, bürokrat yetiştirmiş; bazı liselerarası spor turnuvalarında Türkiye ve dünya çapında başarılara imza atmıştır. Bu başarılarının en önemlisi 1990 yılında, Türkiye şampiyonluğunun ardından İsrailʼde yapılan Dünya Liselerarası Hentbol Şampiyonasıʼnda kazanılan dünya üçüncülüğüdür.

MEBʼin açıkladığı en son istatistik sonucu olan 2010 yılı istatistiklerine göre Meram Anadolu Lisesinin ÖSS başarısı %78,409ʼdur. Bu sonuçla Türkiye 12. olan okulda ÖSSʼye giren öğrenci sayısı 176; 1’i AÖF olmak üzere lisans diploması veren yüksekokullara yerleşen öğrenci sayısı 138, yerleşemeyen öğrenci sayısı ise 38ʼdir (Bu sayının hemen hepsini daha üst basamaktaki okulları hedefleyen öğrenciler oluşturmaktadır). Aynı istatistikte okulun sayısal puan ortalaması 422,94, sözel ortalaması 410, eşit ağırlık ortalaması ise 427,16’dır.

Konya’nın ikinci büyük lisesi olan okulda özellikle sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri eğitim-öğretim görmektedir. Yapılan değişiklikle okula yılda 210 öğrenci alınmaktadır. 2014-2015 204 kişi, 2015-2016 204 kişi, 2016-2017 204 kişi, 2017-2018 180 kişi kontenjan açılmıştır. Okulun üniversite başarısı 2013-2014  döneminde % 76,  2014-2015 döneminde ise % 72'dir. 

Maarif Koleji'nin logosu

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Maarif_Bakanlığı_Kolejleri, 15.08.2013/11.40; http://tr.wikipedia.org/wiki/Meram_Anadolu_Lisesi, 15.08.2013/11.45; http://konyaanadolulisesi.k12.tr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=59, 15.08.2013/11.50; http://ogm.meb.gov.tr/istat_okltur.asp, 15.08.2013/12.10; Milliyet, 10.04.1990, s. 16.