MAHALLE MEKTEBİ

Nitelikli bir hayat ve edebiyat dergisi.

İlk sayısı Eylül-Ekim 2011 tarihli olan Mahalle Mektebi, iki aylık dönemler hâlinde yayımlanan bir “hayat ve edebiyat” dergisidir. İlk döneminde; sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Aka yürütürken, 10. sayısından itibaren sahipliğini Ahmet Yasin Candan, 28. sayısıyla da Ahmet Dündar üstlenmiştir. Derginin genel yayın yönetmeni de Ulvi Kubilay Dündar’dır. Yayımlandığı ilk dönemde yayın kurulunu İbrahim Demirci, Murat Kapkıner, Mehmet Uğurlu, Hasan Arslan, Abdullah Harmancı, İsmail Özen, Köksal Alver, M. Akif Kuruçay, Hasan Harmancı, İbrahim Kunt, Zafer Karakuş, Vural Kaya, Bekir Biçer, Osman Bozdemir, Muammer Ulutürk, M. Ali Köseoğlu, Mehmet Kahraman ve Mustafa Köneçoğlu gibi isimler oluşturmuştur. Dergi, Konya merkezli olmakla birlikte yurt çapında oldukça yaygın bir dağıtım ağı mevcuttur.

Mahalle Mektebi, “hayat edebiyat” alt başlığı ile ilk 13. sayısına kadar bir ürün dergisi hüviyetinde iken 14. sayısından itibaren özel sayılarla ve dosyalı olarak yayımını sürdürmektedir. Tanınmış şair ve yazarların yanında genç kalemlere de yer ayıran derginin, ilerleyen sayılarıyla birlikte genç kalemler yetiştirmek âdeta birinci vazifesi olmuştur. Bu süre içerisinde mekteplik vazifesini ihmal etmeyip üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışmış ve edebiyat dünyasına genç şairlerle öykücüler kazandırmıştır.

5. Döneminden itibaren derginin yayın danışmanlığını İbrahim Demirci, Köksal Alver ve Abdullah Harmancı üstlenirken genel yayın yönetmenliğini; U. Kubilay Dündar, yazı işleri müdürlüğünü Hasan Harmancı, öykü editörlüğünü Mehmet Kahraman, şiir editörlüğüne Ömer Korkmaz, düşünce editörlüğünü Ahmet Melih Karauğuz yapmaktadır.

13. sayı ile başlayan dosyalar, bazı sayılarda dosya boyutlarını aşarak özel sayı hâlini almıştır. Salt edebiyat dergisi olmamış ve ilk sayısından itibaren hayatı da öncelemiştir. Şiir, öykü, deneme türlerinin yanında Konya kültür hayatına dair yazılarla da muhtevasını zenginleştirip bütün kesimlere hitap eden bir dergi olmuştur. Her sayısında edebiyat dünyasından isimlerle söyleşilere yer verirken; hayatın içinden, düşünce dünyasından ve İslam coğrafyasından kişilerle de söyleşileri ihmal etmeyerek güncel hayat karşısındaki hassasiyetini de göstermiştir.

Dergi, her sayısında iki yazarla söyleşi, iki yazarla da öykücülüğü ve eserleri üzerinden yakın okuma olmak üzere toplamda dört söyleşi ile çıkmaktadır. 31. sayısında yapmış olduğu “Temmuz Direnişi” özel sayısı ile hayatın içinde olduğunu bir daha göstermiştir.

Şiirde ve öyküde güncel dili yakalamış, gelenekle irtibatını koparmadan; dinamik, modern edebiyat damarından poetikasını kurmuş olan Mahalle Mektebi’nde çeviri şiir ve öykülere de yer verilmektedir. Mahalle Mektebi aynı zamanda; kitap, sinema kritikleriyle beraber sabit köşelere de yer vermektedir. 5 ve 6. dönemleri ile Tanrıkulu, Şey, Aks-i Suret, Öykücülerle Yakın Okumalar ve Öykümün Bahanesi gibi köşelerle derginin içeriği daha da zenginleşerek mecrasını bulmuştur.

Şu anda 6. Dönemine girmiş bulunan Mahalle Mektebi istikrarı ve içeriği ile Konya tarihine kayıt düşerken Konya kültürüne de hizmet etmektedir. Bu niteliğiyle Mahalle Mektebi, Konya’yı temsil eden bir dergi olmuştur.

Görsel malzeme ve kapak tasarımıyla da dikkatleri üzerine toplayan Mahalle Mektebi, güzel bir birlikteliğin hayata ve edebiyata yansımasıdır. 2021 yılı Mart ayı itibariyle 58. sayısı yayınlanmıştır.

Mahalle Mektebim dergisinin 11. sayısı

ULVİ KUBİLAY DÜNDAR

BİBLİYOGRAFYA