MEMLEKET

Mahallî gazete.

Memleket Gazetesi, 13 Eylül 2004 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Yayımcılığını Harun Akgül’ün üstlendiği gazete; Harun Akgül, A. Şükrü Kılıç, Abdullah Erdem, Hasan Özütemiz, Fatih Özütemiz, Hasan Alemdar ve Adem Alemdar’dan oluşan yedi ortak tarafından kurulmuştur. Hastane Caddesi’nde bir apartman dairesinde hazırlanmaya başlayan gazete, iki yıl sonra Sultanşah Caddesi üzerindeki bir binaya, 2012 yılında da Musalla Bağları Mahallesi, Dereboyu Sokağı’ndaki kendi binasına taşınmıştır. İlk sıralar Memleket Gazetesinin genel yayın yönetmeni Adem Alemdar, yayın koordinatörü Hakkı Biçer, yazı işleri müdürü Ahmet Aka, spor müdürü Hüseyin Avni Uğur’dur. Yaklaşık dört ay sonra, yönetimde değişiklikler olmuş; Adem ve Hasan Alemdar dışındakiler ortaklıktan ayrılmış, iki kardeşe, ortak olarak üçüncü kardeş olan İsmail Alemdar katılmıştır. 26 Ocak 2005 tarihli, 112. sayıdan itibaren gazetenin sahibi Adem Alemdar olur.

Konya basını içinde farklı sayfa tasarımı ve zengin köşe yazarı ile dikkatleri çeken bir gazete olan Memleket; ilk sayısında, barışçı, demokrat, kültür ve manevi değerleri öne çıkaran bir kimliğe sahip olacağını açıklamıştır. Memleket’in, “yerli gazete” olmak gibi bir iddiası da vardır. Yerli gazete ifadesi, yayında önemli bir anlamı vurgulamaktadır. Zira bu ibare, mahallî anlamı ile birlikte, çok daha geniş bir kültürel muhtevayı içermektedir.

Memleket, ilk yılını doldurmadan, çocuklara yönelik “Memleket’in Çocukları” adlı bir sayfa yayımlamıştır. Haftada bir verilen çocuk sayfası ardından gazete, 15 Şubat 2005 tarihinden itibaren, Ereğli ilçesine yönelik “Memleket Ereğli” sayfasını yayımlar.

Memleket Gazetesi, 2004-2019 yılları arasında 5225 sayı basılmıştır. Gazetenin son sayısında; sahibi Memleket İletişim AŞ adına Adem Alemdar’dır (aynı zamanda genel yayın yönetmeni), idari müdürü Nihal Kavak, sorumlu yazı işleri müdürü M. Mustafa Özdemir, haber müdürü Mehmet Ali Elmacı’dır.

Memleket’in yazar kadrosu bir hayli zengindir. Bu yazar kadrosunu devamlı yazanların yanında, arada bir yazanlar ve müstear isimlerle yazanlar oluşturmaktadır. Gazetede sürekli yazan isimler şunlardır: A. Cenap Kendi, Ali Osman Koçkuzu, Adem Alemdar, Ali Akpınar, Ramazan Altıntaş, İbrahim Demirci, Seyit Küçükbezirci, M. Ali Köseoğlu, İsmail Detseli, Celal Emiroğlu, Salih Sedat Ersöz, M. Mustafa Özdemir, Derviş Argun, Bülent Aksoy, Yücel Kemendi, Sami Gediz, Murat Kayacan, M. Ali Elmacı, Selman Selim Akyüz (spor), Sami Erikçi (spor), Esat Çoğal, Ufuk Karadavut, Mustafa Yiğit, Yunus Altun (spor), Zeki Oğuz, Ümit Savaş (Karagöz), Derviş Argun, Fahri Kubilay, Bekir Akgül, Saffet Yurtsever, Kasım Çakır, Hasip Celil (Kolas), Hümeyra Uslu, Fatıma Nur Mücevher, Dr. Faik Özdengül, Şakir Tuncay Uyaroğlu, Ayşe Duran, Salih Yılmaz, Merve Sultan Kalaycı, Ahmet Demirel, Sedat Er (spor), Fatma Şeref (Polat), Şenol Metin, Kasım Göçer, Serpil Yalçınkaya, Ahmet Ünver, Fikret Alperen, Servet R. Çolak, Osman Öztürk (spor), İsmet Çelik (spor). İlk yıllarında gazete, müstear isim zenginidir. Tahsildar Hacı Muhittin, Memleketi Kurtaran Adam, Doğan Hisar bunlardandır. Memleketi Kurtaran Adam, Adem Alemdar’a; Tahsildar Hacı Muhittin İ. Hakkı Biçer’e, Doğan Hisar da aslen Doğanhisarlı olan A. Şükrü Kılıç’a aittir. Yazarların bazıları, ilk defa Memleket’le kalem tecrübesi edinen kimselerdir.

Memleket, zaman zaman İ. Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi, Adnan Özkafa’nın Gonya Kitabı, İsmail Detseli, Zeki Oğuz ve Seyit Küçükbezirci gibi yazarlarının Konya tarihi ve kültürü adına önemli kitaplarını basıp abonelerine dağıtmak gibi kampanyalar yaparak okur kitlesini çoğaltmayı da denemiştir.

Basın İlan Kurumu tiraj raporlarına göre, gazete, Kasım 2012’de 1.251 satış sayısı ile üçüncü sıradadır. Ocak 2013’te ikinci sırada ve 1.286 satış sayısına sahiptir. 2013 Temmuzunda Memleket, on yedi sayfalık hacim ve günlük 1.282 satış sayısıyla, yine ikinci sırada yer almıştır. Bu durum, gazetenin belli bir istikrarı yakaladığını göstermektedir.

Memleket Gazetesi; çatısı altında zamanla, Haberdar, Yeni Ereğli, Bizim Karapınar, Bizim Çumra, Bizim Kadınhanı gazeteleri, Memleket Dergi, Ekonya, Uğur Böceği dergileri ve www.memleket.com.tr internet sitesi ile bir yayın grubu oluşmuştur. 2014 yılı başlarında Haberdar ve Yeni Ereğli gazetelerinin hisseleri satılarak Memleket grubundan ayrılmış, Uğur Böceği dergisi de 2014 sonu itibariyle yayın hayatını sonlandırmış, Ekonya dergisi ise geçici olarak yayımına ara vermiştir. Memleket Gazetesi, 2019 Ekim ayı sonu itibariyle (31 Ekim 2019) basılı gazeteyi durdurarak, son sayısını çıkarmıştır. Son sayının ilk sayfasında, “13 Eylül 2004 tarihinde başladığımız yazılı basın serüvenini bugün noktalıyoruz. Şimdiye kadar Bizi yalnız bırakmayan okurlarımıza minnettarız. www.memleket.com.tr olarak yayın hayatımıza devam edeceğiz” anonsu düşülmüştür. Gazetenin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Alemdar da basılı son sayının birinci sayfasından “Toparlanın gitmiyoruz!” başlıklı yazısıyla süreci anlatmış ve aslında mesleği bırakmadıklarını, gazeteciliğe devam edileceğini belirtmiştir. Bu ani değişime sebep olarak da zamanın ruhunu yakalamak, gelecek vizyonuyla örtüşen böyle radikal kararları verebilmeyi de gerektirir demektedir.

Memleket, bugün Konya ve bölgenin nabzını tutmaya internet ortamında devam etmekte, Şubat 2021 itibariyle de günlük E-Gazete birinci sayfa hazırlanarak sanal mecrada yayımlanmaktadır. Memleket; Memleket Dergi ve www.memleket.com.tr ile yoluna devam etmektedir.

Memleket gazetesi

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Memleket, 13 Eylül 2004-02 Eylül 2013; Alemdar, 2011; a.mlf., 2005; a.mlf., 2010a; a.mlf., 2010b; Ayhan-Demirsoy, 2005; http://www.bik.gov.tr/konya/kasim-2012-tiraj-raporu/, 17.07.2013; http://www.bik.gov.tr/konya/temmuz-2013-tiraj-raporu/, 17.07.2013; https://www.memleket.com.tr/ 01.04.2021 13.13