MENGENE

Mahallî haftalık siyasi mizah gazetesi.

Mengene, Cafer Tayyar ve Yavuz Kadir Asöcal tarafından 12 Nisan 1952 tarihinden itibaren cumartesi günleri çıkarılan haftalık bir gazetedir. İlk çıktığında, benimsenen: “Cumartesi günleri çıkar siyasi gazete” ibaresine, ikinci sayıdan itibaren “tarafsız ve mizahi” kelimeleri, on ikinci sayıdan itibaren de “milliyetçi” kelimesi eklenmiş ve başlık altındaki spotu “Cumartesi günleri çıkar, tarafsız, siyasi, mizahi, milliyetçi gazete” şekline dönüşmüştür.

Yeni Kitap Basımevinde, dört sayfa, altı sütun dizilen gazete, 21 Mayıs 1952 tarihli altıncı sayısından itibaren Karabiber başlıklı mizah sayfası yayımlanmıştır. 7 Haziran 1952 tarihli sekizinci sayısından itibaren Mehdi Halıcı ve Lütfi Hodoğlu tarafından çıkarılan Bizim Şehir gazetesiyle birleşmiştir. Durum gazetede, mesut bir netice olarak duyurulmuştur. Son sayıları Ali Rıdvan Bülbül tarafından çıkarılan ve Azim Matbaasında basılan gazete, 27 Aralık 1952 tarihli 37. sayısıyla yayın hayatından çekilmiştir.

Gazetede, yerel ve ulusal politikacıların yanı sıra, basın camiasına yönelik eleştiriler de ağırlıklı olarak yer bulmuştur.

 

Mengene gazetesi

ADEM DEMİRSOY

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı vd., 2008, 408.