MERAM

Mahallî bir gazete.

Meram, 10 Şubat 1950 tarihinden itibaren yayın hayatına başlamış siyasi gazetedir. Demokrat Parti (DP) Konya il örgütünün ileri gelenleri tarafından çıkarılmıştır. İlk çıktığında dört sayfa ve dört sütun olan gazetenin satış fiyatı 5 kuruştur. Başlık altında: “Günlük, siyasi, demokrat gazete” ibaresi olan gazete, Babalık Matbaasında basılmıştır. 15 Mart 1950’ye kadar, künyesinde sahibi olarak M. Hoşgeçin ile M. Kolancalı; 16 Mart 1950’den itibaren de Hüsnü Zeki Söylemezoğlu’nun ismi yer almıştır.

Hoşgeçin ile Kolancalı isimleri sahip olarak gözükse de mali açıdan gazeteye destek sağlayanlar Konya DP ileri gelenlerinden Muhittin Güzelkılıç ile Saray Otelinin sahibi Fehamet Bakırcılar’dır. DP İl Yönetim Kurulu üyesi Muammer Obuz’un başyazar olduğu Meram’da isimlerine rastlanan yazarların tamamına yakını DP ileri gelenleridir. Bunlar arasında Ziya Barlas, Himmet Ölçmen, Fahri Ağaoğlu’nun isimleri dikkat çekmektedir.

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçim öncesi yayın hayatına başlayan Meram, açıkça DP politikalarını desteklemek ve halka benimsetmek üzere çıkarılmış bir siyasi gazetedir. 22 Şubat 1950’den itibaren iki, üç ve dördüncü sayfalarında yer alan küçük ilanlarda vatandaşlar DP’ye üye olmaya çağrılırken, bunu yapmanın bir vatandaşlık borcu olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Gazetede, “Balarısı” ve “Babatavus” müstear isimlere kısa fıkralar da yayımlanmıştır. 18 Nisan 1950’den itibaren boyutları büyüyen gazetenin, 9 Ağustos 1950 tarihli nüshası elde bulunan son sayısıdır. Gazete kapandıktan sonra Ahmet Bahçıvan, gazeteyi Yeni Meram* adıyla yayımlamayı sürdürmüştür.

Meram gazetesi

ADEM DEMİRSOY

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı vd., 2008, 408.