MUSTAFA PAŞA (AŞÇI)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1704)

Saray-ı Hümayun aşçıbaşısı idi. Bu sebeple Aşçı Mustafa Paşa olarak şöhret bulmuştur. 1693 yılında Urfa paşası, 1694 yılında ise Gazze beyi, 1695 yılında ise Hamit mutasarrıfı oldu. 1697 yılında azledilerek ile Niş Kalesi’nde hapsedildi. Kısa bir süre sonra affedilen Aşçı Mustafa Paşa, 1698 yılında Sivas valisi oldu. Daha sonra vezaret rütbesiyle 1700’de Şehr-i Zor, 1701’de Musul, 1703’te Maraş Valiliği görevlerine getirildi. Son olarak Konya Valiliği görevine getirilen Mustafa Paşa, 1704 yılında Konya’da vefat etti.

HÜSEYİN MUŞMAL

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1997, IV-1/491; a.e., 1996, IV/1189.