MUSTAFA PAŞA (KARA HACI)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1139/1726-27)

Kumkapılıdır. Bedestende hacegi iken zamanla kapıcıbaşı ve çavuşbaşı oldu. 1121/1709’da Köstendil beyliği ile Bender’e memur edildi. Ardından Basra Beylerbeyliği yaparak, 1123/1711’de vezir unvanıyla önce Özi, sonra Ağrıboz, akabinde 1715’te Diyarbekir valilikleri ve Temeşvar Muhafızlığıyla görevlendirildi. 1128/1716’da Temeşvar’ı koruyamayarak geri çekilmesi üzerine rütbesi alınarak sürgüne gönderildi. 1130/1718’de Sayda, ardından Adana, 1719’da yine Sayda, 1132/1720’de Konya, 1133/1721’de Sivas, 1136/1723-24’te Erzurum valiliklerinde bulundu. 1137 Ramazanında (Mayıs-Haziran 1725) Revan seraskeri oldu. 1139 yılında (1726-27) Revan’da vefat etti.

DOĞAN YÖRÜK

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, IV/1199; Çelik, 2000, 247.