MUSTAFA PAŞA (ŞEHSUVARZADE)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1176/1762-63)

Kengırı (Çankırı)’ya bağlı Kalecik’te doğdu. Kapıcıbaşı ve mirahur-ı evvel vekili oldu. 1151/1738-39’da kapıcılar kethüdası ve asker sürücüsü olup, mirahur-ı evvel ve 28 Aralık 1746’da (14 Zilhicce 1159) vezirlikle Kaptan-ı Deryalığa getirildi. Ekim 1750’de (Zilkade 1163) Hanya valisi, Eylül 1751’de (Şevval 1164) Musul, Ağustos-Eylül 1752’de (Şevval 1165) Konya, Mart 1753’te (Cemaziyelevvel 1166) Ağrıboz muhafızı oldu. 1752 ve 1753 yıllarında adı Diyarbekir valisi olarak da geçmektedir. Ekim-Kasım 1754’te (Muharrem 1168) Adana ve Maraş valisi, sonra İçel, Nisan-Mayıs 1757’de (Şaban 1170) Konya valisi, akabinde Belgrat ve Mayıs 1762’de (Şevval 1175) Ağrıboz valisi oldu. 1176/1762-63’te vefat etmiştir.

DOĞAN YÖRÜK

BİBLİYOGRAFYA

  • Çelik, 2000, 248; Sicill-i Osmanî, 1996, IV/1208; Aytekin, 1994, 131.