MÜSEVVİT EFENDİ (CEVİZALTI) MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.

Ovaloğlu Mahallesi, Köprübaşı Caddesi üzerinde, Müftü Abdullah Efendi Mescidi’nin doğusundaki medrese, Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi tarafından yaptırılmıştır. On iki odası, bir dershanesi ile bir de mescidi bulunan medresenin, kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber, Mustafa Fehmi Efendi’nin, Hadim Müftüsü Ahmet Efendi’nin 1832 yılındaki vefatından hemen sonra Konya’ya geldiğine göre, 1833-34 yıllarında yaptırıldığı kabul edilebilir.

Mustafa Fehmi Efendi, vefat ettiği 1854 yılına hem müderrisliğini hem de müsevvitliğini yürüttüğü medresede pek çok talebe yetiştirmiştir. Onun vefatından sonra medresenin müderrisliğini küçük oğlu Abdullah Vahdi Efendi üstlenmiş, onun müderrisliği döneminde de medrese Konya’da en çok talebesi olan itibarlı medreseler arasında yerini almıştır. Abdullah Vahdi Efendi’nin vefatından sonra da müderrisliği damadı Aladağlı Mehmet Efendi ile Hacı Hasan Efendi üstlenmişlerdir. 1914 yılında bile medresenin elli sekiz talebesi vardır.

Müsevvit kelimesinin pek çok araştırmacı tarafından yanlışlıkla “Mesut” şeklinde okunması yüzünden, medrese “Mesudiye Medresesi” olarak da adlandırılmış; hatta Mustafa Fehmi Efendi’nin çocukları da bu hata yüzünden “Mesutzade” olarak anılmışlardır.

1927 yılında yıkılan medresenin arsası yıllarca mesken olarak kullanıldıktan sonra, bir vakfa bağışlanmış; günümüzde ise bu arsanın üzerine yeni evler inşa edilmiştir.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • KVS, 1300-1301; Arabacı, 1998, 345-346; Önder, 1952, 48.