ÂŞIK FİGÂNİ

(1863[?]-1928) Halk şairi

Konya âşıklık geleneği içerisinde önemli şahsiyetlerden biridir. Sille’de doğdu. Doğum tarihi ondan söz eden kaynaklarda birbirinden farklıdır. Asıl adı Osman ise de “Cincioğullarının Osman” olarak bilindi.

Figâni, âşıklık geleneği içerisinde yoğrulan bir aileye mensuptur. O, Cincioğullarından Âşık Feşani’nin* torunudur. Amcası Âşık Devami* ile oğlu Âşık Mansur* da Sille’nin güçlü âşıkları arasındadır. İlköğrenimden sonra testiciliğe başlayan âşığın hayatı yoksulluk içinde geçti.

Âşıklıkta ustası Silleli Âşık Merdani’dir*. Koşma ve destanları kuvvetli olan âşığın methiye ve semaileri de vardır.

İkisi erkek, üçü kız, beş evladı olan Figâni 1928 tarihinde Sille’de vefat etti.

Aşık Figânî

SİNAN GÖNEN

BİBLİYOGRAFYA

  • Dalboy, 1935, 5-24; Akça, 1940, 180-181; Özönder, 1998a, 248-256; [Ergun]-[Uğur], 2002, 53; İnci, 2008; Ayva, 2005, 271-273; Kişmir, 1967b, 2; Kişmir, 1972, 2 (Kişmir, 2004, 453).