AKINCI MESCİDİ VE TÜRBESİ

Türkiye Selçukluları Dönemi eserleri.

Karatay ilçesi, Çifte Merdiven Mahallesi, Vali İzzet Bey Caddesi, Kemaliye Sokağı üzerinde Kemaliye Medresesinin güneydoğusunda bulunuyorlardı. Bunlara yakın yerde Seyfeddin Karasungur’un Seyfiye ve Akıncı Medreseleri vardı. Ancak Akıncı Mescidi’nin 1210 tarihli kitabesi günümüze gelebilmiştir. Konyalı, gençlik günlerinde mescidin yenilenen düz toprak damlı, muhdes bir yapı olduğunu söylüyor (Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 290). Türbe ise, poligon gövdeli ve pramidal külahlıydı. Bu yapılar XX. yüzyılın başlarında kaldırılmıştır.

Akıncı Mescidi Kitabesi (İ.N. Tongur)

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 287-289.