AYDINER, HİDAYET

Konya milletvekili, bakan. (1900-11.11.1973)

Konya-Taşkent’te doğdu. Babası Hacı Halimzadelerden Hacı Hafız Abdülkadir Efendi, annesi, Hacı Abdülbaki Karagülle Hoca’nın Kızı Emine Hanım’dır.

İlkokul ve ortaokulu Taşkent’te bitiren Aydıner, Konya’ya gelerek Dârülhilafetülâliye Medresesine kaydoldu. Medreseyi bitirince İstanbul’a gidip aynı medresenin yüksek kısmına yazıldı. Burada okurken Kuzzat Medresesinin imtihanını kazanıp bu medreseye geçti. Burada okurken medreseler kapatılınca İÜ Hukuk Fakültesine geçiş yapıp 1927’de mezun oldu.

IX ve X. Dönemlerde, DP’den milletvekili seçilip Konya’yı parlamentoda temsil etti.

Milletvekili olduğu dönemlerde, Taşkent kasabasına önemli hizmetlerde bulundu. Taşkent’in tapu-kadastro çalışmaları ile bir hidroelektrik tesisinin kurulmasına önayak olup, Hadim yolu üzerindeki Göksu köprüsünü yaptırttı. Taşkent civarındaki eski eserleri koruma altına aldırdı.

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından iki dönem Konya senatörü olarak görev yaptı. Sonrasında da Adalet Bakanı oldu.

Halıcılığın Hadim, Bozkır ve Taşkent civarında yayılıp meslek edinilmesi konusunda da çalışan, evli ve iki çocuk sahibi olan Hidayet Aydıner, 11 Kasım 1973’te vefat etti.

Hidayet Aydıner

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Öztürk, 1973, 350; Hadimoğlu, 1983, I/167-170; Öztürk, 1994, 199; Atalay-Çıpan, 1999, 131; Çoker, Parlamento 1994, I/714; II/861; Babalık, 13 Nisan 1950, 7366/2; Selçuk, 14 Nisan 1950, 458/1; 25 Nisan 1950, 461/1; 19 Mayıs 1950, 468/1; Yeni Konya, 27 Nisan 1954, 1945/1.