AYDİLEK, BAHİRE BEDİZ MOROVA

Konya milletvekili (1897-1965)

Bosna’da doğdu. Babası Bedi Bey, annesi Hasbi Esma Hanım’dır. Ailesi bilahare Bosna’dan göç ederek Bolu’ya yerleştiğinden ilk ve ortaokul tahsilini burada yaptı. Bolu Kız Sanat Okulunda, resim öğretmeni olarak göreve başladı. 1927 yılında gözlerindeki bir rahatsızlık sebebiyle görevini bırakarak CHF ve Halkevi’nde hizmet vermeye başladı. 1930 yılında politikaya girerek, aynı yıl Bolu Belediyesi meclis üyesi seçildi.

Eşi ile birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sıkça ziyaret eden Aydilek, Bolu’yu ziyaretlerinde de Gazi’yi evlerinde misafir edip ağırladılar. Atatürk bu aileye olan muhabbetinden dolayı Aydilek Hanımefendi’ye 17.07.1934’te “Bediz” adını verdi. Bahire Hanım o günün hatırasına olarak ölene kadar her yıl aynı tarihte Bolu’nun ileri gelenlerine yemek verdi.

Atatürk’ün teşvikiyle, V. Dönemde Konya milletvekili oldu. Eczacı Faik Bey’le olan evliliğinden Mehmet Hulusi adında bir çocuk annesi olan Aydilek, 10 Kasım 1965 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Bahire Bediz Aydilek

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Atalay-Çıpan, 1999, 120; Öztürk, 1994, 107; Gürol, 1935, 1; Ekekon, 26 Temmuz 1935, 110/3; 25 Eylül 1935, 160/2; 1. Birinciteşrin 1935, 165/2; 7 Birinciteşrin 1936, 470/2; 9 Birinciteşrin 1936, 471/2; Milliyet, 15 Kasım 1965, s. 3.