ŞEYH ALAMAN (ULEMA/İŞKALAMAN) MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Karatay ilçesinde, Ali Ulvi Kurucu ve Şeyh Ulema Recep Ağa caddelerinin kesiştiği noktada yer alan kare planlı mezarlık, 6.800 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Mezarlığın kuzey yönünde iki giriş kapısı mevcuttur. Çevre duvarı moloz taşlarla örülmüş, üzerine demir parmaklıklar yapılmıştır. Türbeye yakın olan girişin yanında 1335/1916 tarihli bir çeşme vardır. Bir diğer çeşme de mezarlığın güneybatı duvarındadır. Mezarlığın taş döşeli ana yürüyüş yolunun haricinde düzenli bir yol sistemi yoktur. Çevre duvarının kenarlarına çam ağaçları dikilmiştir. Bekçi kulübesinin bulunmadığı mezarlıkta defin işlemi yapılmamaktadır.

Mezarlıkta dikkate değer tek unsur Şeyh Alaman Türbesi’dir. Mezkûr türbe inşa edildikten sonra etrafının mezarlık olarak kullanıldığı düşünülebilir. Ancak günümüzde mezarlıkta yalnız iki adet tarihî mezar taşıyla karşılaşılmaktadır. Biri Sille taşı, diğeri ise Gödene taşından yapılan bu mezar taşları XX. yüzyıla aittir.

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara, 2012, II/910-911; Kara-Danışık, 2005, 186; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 743; Önder, 1971, 181; Önkal, 1996, 279-283; Özönder, 1990, 121; Uz, 1993, 45-46.
  • Kara, 2012, II/910-911; Kara-Danışık, 2005, 186; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 743; Önder, 1971, 181; Önkal, 1996, 279-283; Özönder, 1990, 121; Uz, 1993, 45-46.