ŞİRKETLER

Konya Anadolu Alet-i Ziraiye ve Sınaîye Anonim Şirketi

Şirket, Cumhuriyet’in ilanından az evvel, Konya merkez olmak üzere 200.000 lira sermaye ile Cevdet Tahir Bey, Mecidiyezade Mehmet Ramiz Bey ve Bakkalbaşızade Nuri Bey tarafından kurulmuştur. Şirketin kurucuları hem I. Dünya Savaşı’na hem Millî Mücadele’ye katılan ve istiklal madalyası ile ödüllendirilen Konyalı vatanseverlerdir.

Kuruluş amacı, Konya ve civarında tarım ve ziraat alanında insan kuvvetinden ziyade makine kuvvetiyle çalışmayı ön plana çıkarmak ve bunun için yurt içinden ve yurt dışından modern tarım aletleri getirerek bunları satmak. Ayrıca çiftçilerin teknolojik aletlere ayak uydurmasını temin etmektir.

Şirketin tesisiyle birlikte, muhite önemli miktarda pulluk, orak, pülverizatör ve diğer ziraat aletleri temin edilip satılmıştır.

Ülkedeki bütün şirket müdürlerinin katılımıyla Ankara’da yapılan toplantıdan sonra “Konya Anadolu Alet-i Ziraiye ve Sınaiye Türk Anonim Şirketi” ismini alan kuruluş, Cumhuriyet’in ilanından sonra da Konya ve civarında var gücüyle faaliyetini sürdürmüştür. Çok kâr etmek isteyenlere garantili, ucuz ve denenmiş değirmen tesisleri kuran şirket, saatte 45 kuruş masrafla iki Konya kilesi buğdaydan un veyahut dört Konya kilesi bulgur imal ettiği iddiasındadır. Şirket ayrıca hem değirmen taşlarını hem de makinelerini uzun yıllar garanti kapsamına almıştır.

1925-1930 dünya kıtlığının Türkiye’yi de etkilediği 1928-1930 yılları arasında güç duruma düşen şirketin kesin fesih tarihi bilinmemektedir.

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Atalay, 2011, 238-239; Cumhuriyet’in 15. Yılında Konya, 1938, 101; Semiz, 1998, 77; Halk, 3 Temmuz 1339; Babalık, 10 Kânun-ı Evvel 1926; 13-14 Kânun-ı Evvel 1926; 19 Kânun-ı Evvel 1926; 9 Mart 1927.