ŞİRKETLER

Konya Anadolu Millî Mahsulât Şirketi

Şirket, 1918 yılında faaliyete geçti. İşleri yolunda gitmeyen şirketin, 1920 yılında Konya Buğday Pazarı civarındaki Medrese Ambarı’nda bulunan 27.370 kile buğdayı, 13.234 kile arpası ve 17.207 kile nohudu müzayede usulüyle Konya Merkez İcra Dairesi tarafından satılmıştır. Bu hadiseden sonra şirketin akıbeti hakkında herhangi bilgiye ulaşılamamıştır.

 

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Atalay, 2011, 241; Öğüt, 1 Mart 1336.