ŞİRKETLER

Konya Attariye Osmanlı Anonim Şirketi

Şirket, 13 Ekim 1918 tarihinde, kırk yıl müddet ve 70.000 Osmanlı lirası sermaye ile merkezi Konya olarak kurulmuştur.

Attariye yanında ticaretin her alanına yönelik her türlü muamele ile iştigal etmek açmak amacıyla kurulan şirketin kurucuları, Kadızade Ahmet Efendi, Hacı Seyit Dedezade Selahaddin Efendi, Hacı Ömerzade Hacı Yusuf Efendi, Mübaşirzade İbrahim Efendi, Hacı Mendizade Süleyman Efendi, Keleşzade Hacı Ahmet Efendi, Kaşıkçızade Tahir Efendi, Çıkrıkçızade Mehmet Efendi, Ebu Alizade Ali Efendi, Oğlakçızade Hacı Hasan Ağa ve Terzizade Hakkı Efendi’dir.

Millî Mücadele yıllarında faaliyetlerini sürdüren Konya Attariye Osmanlı Anonim Şirketinin, Konya Bedesten Çarşısı’ndaki mağazalarında her türlü kırtasiye, zücaciye vesair eşyalar, ziynet eşyaları ve saatler ucuz fiyattan satılmıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra da faaliyetlerine devam eden Konya Attariye Osmanlı Anonim Şirketi, genel kurul toplantılarını ortaklarının katılmaması yüzünden güçlükle yapmaya başladı. Hem bu durum hem de 1925 dünya kıtlığından etkilenen şirket ve yönetimi, 1927 yılında fesih kararı almış; kısa bir süre sonra da şirket kapanmıştır.

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Atalay, 2011, 192-196; BOA, ŞD 1263/9; DUİT 122/36; MV 249/199; A. DVN MKL 66/17; A. {DVNS MKLT D. Nu. 25, 77; Babalık, 21 Haziran 1338, 6 Temmuz 1339; Halk, 3 Temmuz 1339.