ABDURRAHMAN ŞÜKRÜ EFENDİ

Müderris, Osmanlı Dönemi Vilayet İdare Meclisi üyesi. (1234/1818[?]-1296/1879)

Aydın’ın Yatağan kazasında doğdu. Ulemadan Yatağanlı Osman Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini babasından aldıktan sonra, Konya’da, Konya Müftüsü Abdülehat Efendi’den âlet ve yüksek İslâmî ilimleri tahsil ederek icazet aldı. Ayrıca Ereğli’de Mehmet Efendi’den de hesap ve feraiz dersleri aldı.

Konya’da çeşitli memuriyetlerde bulundu. Vilayet teşkilatı kurulduğunda Vilayet İdare Meclisi üyeliğine seçildi. Vefatına kadar bu vazifede kaldı.

1296/1879 yılında vefat eden Abdurrahman Şükrü Efendi Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Adını taşıyan torunu, Selimiye Camii başimamı, yanı sıra Selçuk Es’in* de kayınpederi olan Abdurrahman Şükrü Efendi’nin de Konya ilim ve irfanına büyük hizmeti geçmiş, Muvakkithane’de pek çok hafız yetiştirmiştir.

Abdülehat Efendi'nin Abdurrahman Şükrü Efendi'ye verdiği icazetin ilk iki sayfası (M. Ali Uz)

İBRAHİM KUNT

BİBLİYOGRAFYA

  • Es. Arşiv; Uz, 2004b, 449-450.