TAŞRAKARAARSLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Üzümcü Mahallesi, Ciğergâh Sokağıʼnda yer alan yamuk planlı mezarlık, 4.100 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Mezarlığın güneyde ve doğuda olmak üzere iki giriş kapısı mevcuttur. Çevre duvarı moloz taşlarla örülmüştür. Düzenli bir şekilde parsellere bölünen mezarlık buna bağlı olarak da düzenli bir yol sistemine sahiptir. Yol boyları ağaçlandırılmıştır. Zemin yabani otlarla kaplıdır. Muhtelif yerlerde çeşmeler bulunmaktadır. Parsellerin büyük bir bölümü boştur. Bekçi kulübesi bulunan mezarlıkta defin işlemi devam etmektedir.

Tarihî mezar taşlarında malzeme olarak Sille ve Gödene taşları kullanılmıştır. Baş ve ayak taşlarında form olarak üçgen alınlık, sivri ve yarım daire kemer ile çeşitli tepelikler görülür. Yazılar sülüs hatla kabartma tekniğinde yazılmıştır. Bazı yazılar kartuş içerisine alınmış, bazıları da mail kesim şeklinde yazılmıştır. Tarihî mezar taşları daha ziyade mezarlığın batı bölümündeki parsellerde yoğunlaşmaktadır. Mezar taşlarında süsleme bulunmamakta; bir kısmı da dış etkenler sebebiyle çok yıprandığından yazıları okunamamaktadır.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise mermer, Sille taşı ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiş; mezar taşlarının bir kısmı da doğrudan toprağa yerleştirilmiştir. Baş taşlarında güneş biçimli bir tepe kısmı, dilimli kemer ve üçgen alınlık, ayak taşlarında ise dilimli kemer ve üçgen alınlık görülür. Yazılar kazıma tekniğindedir. Süsleme olarak stilize servi ve enginar motifi görülür.

Mezarlıkta bulunan mezar taşlarının 1200/1786 ve sonrasına tekabül ettiği görülmektedir. Mevcut mezar taşlarından yola çıkarak mezarlığın XVIII. yüzyıldan itibaren kullanılan bir Osmanlı mezarlığı olduğu söylenebilir.

Taşrakaraarslan Üzümcü Mezarlığı

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara, 2012, 912-913; a. mlf.-Danışık, 2005, 458.