SÜLEYMAN PAŞA (CANİKLİ)

(ö. 1779) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Canikli olduğu bilinen Süleyman Paşa, Kapıcıbaşı Ahmet Ağa’nın büyük oğlu ve Hacı Ali Paşa’nın ağabeyidir. Süleyman Paşa’nın bilinen ilk görevi 1756-57 yılında mirmiranlık ile Trabzon Valiliğine atanmasıdır. Paşa, 1759-60 yılı Şubatında da vezirlik rütbesiyle Maraş Valiliğine getirildi. Ancak aynı yılın Kasımında tekrar Trabzon Valiliğine atandı (1760). Bu görevinden birkaç sene sonra azledilen Paşa, 1768 yılı Haziran/Temmuzunda Kefe valisi oldu. Ardından 1769 yılı Mayısında orduya gelerek, Özi muhafızı olarak görevlendirildi. Süleyman Paşa bu görevinden hemen sonra, 1769 yılı Aralık ayında da Konya Valiliğine atandı. Bir süre Konya valisi olarak görev yapan ve bu görevinden sonra Niğbolu, sonra İbrail ciheti muhafızı olan Süleyman Paşa, 1779 yılında vefat etti.

Süleyman Paşa nüfuzlu ve tedbirli bir insan idi.

Canikli olduğu bilinen Süleyman Paşa, Kapıcıbaşı Ahmet Ağa’nın büyük oğlu ve Hacı Ali Paşa’nın ağabeyidir. Süleyman Paşa’nın bilinen ilk görevi 1756-57 yılında mirmiranlık ile Trabzon Valiliğine atanmasıdır. Paşa, 1759-60 yılı Şubatında da vezirlik rütbesiyle Maraş Valiliğine getirildi. Ancak aynı yılın Kasımında tekrar Trabzon Valiliğine atandı (1760). Bu görevinden birkaç sene sonra azledilen Paşa, 1768 yılı Haziran/Temmuzunda Kefe valisi oldu. Ardından 1769 yılı Mayısında orduya gelerek, Özi muhafızı olarak görevlendirildi. Süleyman Paşa bu görevinden hemen sonra, 1769 yılı Aralık ayında da Konya Valiliğine atandı. Bir süre Konya valisi olarak görev yapan ve bu görevinden sonra Niğbolu, sonra İbrail ciheti muhafızı olan Süleyman Paşa, 1779 yılında vefat etti.

Süleyman Paşa nüfuzlu ve tedbirli bir insan idi.

HÜSEYİN MUŞMAL

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, V/1543.