ÂŞIK GİRYANİ

(1281/1865-1345/1929) Halk şairi

Asıl adı Seyit olan Giryani, Konya’nın Çukur Mahallesi’nde (günümüzde Akçeşme) doğdu. İlk tahsilini yaptıktan sonra bir süre medreseye devam etti. Esas sanatı kunduracılık olup, mest diker ve satardı. İrticalen güzel şiirler söyler, bulunduğu mecliste herkesi memnun bırakırdı. Nazenin tarikatına bağlı olan âşık, 1345/1929 yılında vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1946, 4; a. mlf., 1947, 56; Yeniterzi, 2001, 82; Ayva, 2005, 197; Es, Arşiv.