TERCÜMAN MESCİDİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Tercüman Mescidi, Karatay ilçesinde, adını taşıyan mahallede (günümüzde Şemsi Tebrizi Mahallesi) yer almaktadır. Zahirüddin Mansur Tercüman tarafından yaptırılan mescidin, inşa tarihi ve mimarı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Mimari özellikleri ve banisi Zahirüddin Mansur’un yaşadığı dönem dikkate alınarak XIII. yüzyıla tarihlendirilebilir.

Kare bir mekândan oluşan mescit, tuğla kubbe ile örtülüdür. İnşa malzemesi olarak moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Duvarlar yarıya kadar moloz taş ile örülerek araya ahşap hatıllar atılmıştır. Hatılların üstü ise tamamen tuğladır. Yapının iç bölümünde beş destekli alçı cüz rafı ile rafın ve desteklerin etrafında da sülüs bir yazı kuşağı bulunmaktadır. Yazı kuşağının üzeri kalın bir badana tabakası ile kaplandığı için yazılar tam olarak okunamamakta ise de okunabilen kısımlardan bunun Fetih Suresi olduğu anlaşılmaktadır.

Tercüman Mescidi

GÜLAY APA

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz, Envanteri, 20009, I/302-303; Konyalı, Konya Tarihi, 1997, 563-564; Atçeken, 1998, 158-159; Önder, 1971, 144.