ZÜHTÜ İSMAİL PAŞA

(1752 [?]-1802 [?]) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Enderun’da yetişen Zühtü İsmail Paşa’nın doğum yeri ve doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Zühtü İsmail Paşa, Mirahur-ı Sani olduktan sonra 1794 yılı Ekim ayında Kapıcılar Kethüdası, Ocak-Şubat 1796’da Mirahur-ı Evvel, 2 Ağustos 1801 tarihinde vezaret rütbesiyle Konya ve Diyarbakır valisi oldu. 1802 Eylül ayında Sivas Valiliğine getirilen Zühtü İsmail Paşa, çok geçmeden vefat etti. İstanbul Eyüp’te metfundur. İsmail Paşa’nın vefat ettiğinde elli yaşlarında olduğu ve hanım sultanlardan birisi ile evli olduğu bilinmektedir. Bu duruma göre İsmail Paşa’nın 1750’li yıllarda doğduğu düşünülebilir.

Okuma yazma bilmediği ifade edilen İsmail Paşa’nın hitabetinin güçlü olduğu söylenmektedir. Kaç çocuğu sahip olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, Mehmet Nuri Bey isimli oğlu 28 Ocak 1820’de vefat etmiştir.

 

HÜSEYİN MUŞMAL

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, V/1720.