TOLCA (ŞIH ŞEHABEDDİN) CAMİİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Beyşehir Gölü’nün hemen kıyısındaki Tolca köyünde H 1313/M 1902 yılında inşa edilen yapı; kerpiç duvarlı, düz toprak dam ve üzeri kırma çatılı geleneksel bir köy camisidir.

Girişi kuzey cepheden sağlanan cami, mihrap duvarına dik, ahşap direklerle üç sahına ayrılmıştır. Sahınlar geniş ve yüksek tutulmuştur. Giriş bölümünde yer alan iki sütun hizasına kadar gelen son cemaat mahalli sonradan ilave edilmiştir. Harim kısmı pencerelerden bol ışık aldığı için oldukça aydınlıktır. Doğu ve batı cephelerinde dörder büyük pencere, güneyde mihrabın iki yanında birer pencere ve mihrap üzerinde bir tane yuvarlak pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede ise altta iki, üstte üç küçük pencere yer alır.

Yapılan restorasyon çalışmalarında yapıdan bağımsız olarak doğu cephesine bir minare ilave edilmiştir. Minarenin üzerinde bulunan kitabede şu ibare yer almaktadır: “Ne sen Baki ne ben Baki, ancak eser baki. Yapan Kamil Özdemir 1964.”

Camide ahşap süslemeler yoğunluktadır. Bu süslemelerin XX. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kapı kanatlarının üzerinde basit ahşap oymalar bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış mihrabın etrafı üç geniş bordürle çevrilmiştir. Her bordürde yoğunlukla bitkisel süslemeler kullanılmıştır. Kıvrım dallar arasında ise stilize palmetler bulunmaktadır. Minber korkuluğunda ise aynı süslemeler ajur tekniğinde işlenmiştir.

Tavanın tam ortası çakma tekniğinde stilize “S” kıvrımlarıyla dörtgen alanlara bölünmüştür. Yan sahınlarda ise, altı kollu yıldızlar görülür. Ayrıca sahınların tavanlarında bitkisel bezemeli tavan göbekleri yer alır.

Tolca Camii

OSMAN KUNDURACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz, Envanter, 2009, III/1905-1907.