TOPRAKLIK (HASAN EFENDİ) CAMİİ

Cumhuriyet Dönemi eseri.

Karatay ilçesi, Kerim Dede Mahallesi, Kerimler Caddesi üzerinde, Koyunoğlu Müzesi’nin de hemen güneyinde yer alan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olup, günümüzde ibadete açıktır. Geleneksel mimari özelliklere sahip olan cami, 1946 yılında inşa edilmiştir.

Moloz taş duvarlı, düz beton örtü üzerine kiremit kaplı çatı oturtulmuştur. Cami, düzgün bir plan arz etmez. Camiye kuzeybatısındaki basık taş kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının hemen sağında düzgün taştan tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Eserin alt pencereleri dikdörtgen, üst pencereleri sivri kemer formundadır. Caminin tavanını ortadaki kare kesitli beton ayak taşır. Harimin kuzeyinde ahşap bir mahfil bölümü bulunur. Mihrabı çini levhalarla kaplanmıştır. Minberi ise ahşaptır. Kapısı üzerinde H 1366/M 1946 tarihli kitabesi bulunur. Kitabede caminin adı: “Hacı Hasan Camii Şerifi” olarak yer alır.

Topraklık Camii

MURAT KARADEMİR

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz, Envanter, 2009, I/304-306.