TORAMAN MESCİDİ

Erken Cumhuriyet Dönemi eseri.

Toraman Mescidi, Karatay ilçesi, Sarnıç (günümüzde Nakipoğlu) Mahallesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Kesin inşa tarihi belli olamayan mescit, mimari özelliklerine bakılarak Cumhuriyet’in ilk yıllarına, XX. Yüzyıl başlarına, tarihlendirilmektedir.

Yapı moloz taştan inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup, kiremitle kaplanmıştır. Eser, enine dikdörtgen planlıdır. Camiye giriş güney duvarın batısındaki kapı ile sağlanmaktadır. Cami hariminde kadınlar mahfiline yer verilmiştir. Bu kat, ahşap kaplamalı dikdörtgen iki ayakla desteklenmiştir. Harimi aydınlatan pencereler kareye yakın dikdörtgen formdadır. Tepe pencereleri daha küçük tasarlanmıştır. İç mekânın tavan ortasında fırfır (marul) motifli göbek bulunmaktadır. Bu motifin uçlarına ise sekiz kollu yıldız formlu ahşap parçalar yerleştirilmiştir. Dıştaki ikili konturda zikzak motifli ahşap parçalarla kompozisyon tamamlanmıştır.

Mihrap yağlı boya ile mermer taklidi olarak boyanmıştır. Mihrabın iki yanında kare formda dört adet pencere tasarlanmıştır. Sonradan eklenen ahşap minber, mihraba uygun renklerde boyanmıştır. Minber korkulukları ajur tekniğinde, vazo formunda tasarlanmıştır. Sonradan eklenen bir diğer mimari eleman da kürsüdür. Mihraba, minbere ve ayaklara yerleştirilen ya da yapıdan tamamen bağımsız sergilenen hat levha ve panolar da mescide estetik bir hava katmaktadır.

Eser, hâlen cami olarak ibadete açıktır.

Toraman Mescidi

NECLA DURSUN

BİBLİYOGRAFYA

  • Konya Envanteri, 2010, 276.