ÂŞIK GÜLİZAR HANIM

Halk şairi

Akşehirlidir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Gülizar Hanım, Mustafa Ağa adında bir zatla evli idi. Çiftçilikle geçimini sağladı. Düğünlerde türkü söylemekle şöhret kazandı. Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı’nda iki mânisi bulunmaktadır.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 65; Yeniterzi, 2001, 98; Ayva, 2005, 217-218; Ayva, 2006a, 581-590.