TÜREL, ALİ RIZA

Konya milletvekili, bakan. (1899-1960)

Üsküp’te doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı İffet’tir. İlkokulun bir bölümünü doğduğu yerde, kalanını Selanik’te tamamladı. Ardından İstanbul Lisesini bitirdi. 1 Ocak 1919’da İstanbul Posta Müdüriyetinde posta ve telgraf memuru olarak memuriyete başladı. 1920’de kaydolduğu İstanbul Hukuk Mektebini 1924’te bitirdi. 1928’de de Paris Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara’ya dönerek 27 Ekim 1928’de İzmir Müstantikliğine, 22 Temmuz 1930’da da İzmir Müddeiumumi Başmüşavirliğine atandı. Bu görevi 10 Şubat 1935’e kadar sürdü.

V. Dönem seçimlerine katılıp CHP’den Konya milletvekili seçildi. Meclis’te Adliye Encümeni Daimi azalığına getirildi. Celal Bayar Kabinesi’nde İktisat Vekâleti Siyasi Müsteşarlığına tayin edildi.

Fransızca bilen Ali Rıza Türel, VI, VII ve VIII. dönemlerde de Konya’dan milletvekili seçilen Türel, 10 Mart 1943-4 Nisan 1946 tarihleri arasında Adliye Vekilliği yaptı.

Sağlık sebebiyle siyaseti bırakan Ali Rıza Türel, 25 Eylül 1960 tarihinde vefat etti.

Ali Rıza Türel

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Türk Parlamento Tarihi, II/481-482; TBMM Albümü, 2010, I/486.