YÜKSEK MEZARLIK

Tarihî bir mezarlık.

Yüksek Mezarlık, Konya’nın güneybatısında, Larende Caddesi’nin devamında, sağlı sollu geniş bir alanda yer alıyordu. Türkiye Selçukluları Döneminden kaldığı rivayet edilen mezarlıkta pek çok tanınmış Konyalı metfun idi. 1938 yılına kadar defin yapılan mezarlık, 1944 yılında kaldırılmış, yerine önce Ticaret Lisesi sonra da bölgedeki diğer okullar inşa edilmiştir.

Bölgenin kuzeyindeki -günümüzdeki Zafer Otelinin bulunduğu adadaki- mezarlık da Şehitler Mezarlığı adıyla anılıyordu.

 

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, MKA, II/442.