ULUSAN, MUSTAFA (KARAHAFIZZADE)

Müderris, Konya milletvekili. (1873-1943)

Meram’a bağlı Kalecik Mahallesi’nde doğdu. Babası Müftü Karahafızzade Abdurrahim Efendi, annesi Hafize Hanım’dır. Konya’da Altınçeşme Mekteb-i İptidaisini bitirdikten sonra Karahafız Medresesine devam ederek Arapça ve dinî ilimler tahsil etti. Daha sonra imtihanla bu medreseye müderris tayin edildi. Konya salnamelerinde 1901 ve 1903 yıllarında rütbeliler arasında adı geçmektedir. Bu arada Sultan Selim Camii Dersiamlığı da yaptı. Dedesinin adını taşıyan Mustafa Efendi, Millî Mücadele yıllarında Konya’nın ileri gelen ve aktif şahsiyetlerindendi.

Dört dönem Konya İli İdare Meclisi Üyeliğinde bulundu. Meclis idare azalığı esnasında I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele’de tekâlifi-i harbiye ve tekâlif-i milliye memurluğu görevini yürüttü. Temettü İstinaf ve Emlak İşgal encümenleri başkanlıklarıyla Mübayaa Encümeni ve Müdafaa-yı Hukuk üyelikleri yaptı.

1923’te Konya milletvekili seçilen Ulusan, Mustafa Kemal’in, Konya’da ulemadan kendisine çalışma arkadaşı olarak seçtiği Mustafa Fevzi Karaağaçlı, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Naim Hazım Onat, Musa Kâzım (Göksu) gibi ilmiye kökenli milletvekillerinden birisidir. Ulusan’ın İkinci Dönemde başlayan milletvekilliği, vefatına kadar, aralıksız olarak altı dönem sürdü.

1925 yılında Mustafa Kemal’in Konya’yı ziyaretinde Ordu Müfettişi Fahrettin Altay, kolordu komutanı ve aynı zamanda M. Kemal’in Harp Okulundan hocası Naci Eldeniz Paşa, Vali İzzet Bey ve Konya Belediye Başkanı ile eşlerini evinde ağırladı. Evli ve dört çocuk babası olan Mustafa Ulusan, 12 Mart 1943 tarihinde Ankara’da vefat etti. Cebeci Mezarlığı’nda metfundur.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • TBBM Albümü, I/487; Milletvekilleri CD Arşivi; Akdağ, 2011, 54, 55.