VEFA HATUN MESCİDİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Vefa Hatun Mescidi, Hükümet Konağı’nın batısında, PTT binasının önünde idi. Üzerindeki kitabesinden mescidin, Türkiye Selçukluları Döneminde, 613/1197 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mescidin Arapça kitabesinde mealen: “Bu mescit; hayrat sahibi, Hakk’ın rahmetine muhtaç, Kerimüddin kızı Vefa Hatun tarafından bina olundu. 613/1197” yazılıdır. Vefa Hatun, mescidin inşasından bir süre sonra vefat etmiş ve Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Mescit, Konya Valisi Muammer Bey tarafından yıktırılmış, yeri meydan ve parka dâhil edilmiştir.

Selçuk Es, İbrahim Aczi Kendi’nin notlarına istinaden mescidin yekpare mihrabının, Ulvi Sultan Mescidi’ne kaldırıldığını belirtmektedir. Bu mihrap İnce Minare Müzesi’ne taşınırken iki parçaya ayrılmıştır.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, MKA, II/442.