YAĞLITAŞ MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Karaman Caddesi’nde, Hâkimiyeti Milliye İlkokulunun (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) batısında, aynı adı taşıyan mescidin de kuzey ve kuzeybatı taraflarında yer alan Yağlıtaş Mezarlığı, kuzeybatısındaki Gevraki Mezarlığı’na kadar da uzanıyordu. Yeni açılan Furkandede Caddesi’nin, Karaman Caddesi ile birleştiği doğu ucunda yer alan bölge, tamamen Yağlıtaş Mezarlığı’na dâhildi. Tapu kayıtlarında mezarlık, 88. ada ve 3. parselde kayıtlı olup, 26.000 metrekare alanı kapsamakta idi.

Konya’nın meşhur kabristanlarından olan Yağlıtaş Mezarlığı’na, kaldırıldığı 1932 yılına kadar defin yapılmıştır. Hâlen kabristan üzerinde iş yerleri bulunup, büyük bir bölümü de yol altında kalmıştır (Furkandede Caddesi’nin doğu ucunda bulunan petrol istasyonu tamamen Kabristan üzerine isabet etmektedir). Mezarlık kaldırılırken bazı mezarlar muhtelif mezarlıklara nakledilmiş; mezarların büyük bir bölümü ise yerinde kalmıştır.

Bordabaşı Mahallesi’nin kuzey ucunda yer alan kısmı, Konya’da hanların yoğun olduğu bir bölge durumundadır. Yağlıtaş Tekkesi’nin karşısında Kara Mustafa’nın Hanı, mescidin yanında Yeni Han (Besiciler Hanı), petrol istasyonunun karşısında da Çukur Han yer almaktadır.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Doğan, 2011; KTKBMA.