YAĞLITAŞ TEKKESİ VE MESCİDİ

Osmanlı Dönemi eserleri.

Yağlıtaş Tekkesi ve Mescidi; Karaman Caddesi’nde, Hâkimiyet-i Milliye İlkokulunun (günümüzde İl Millî Eğitim Müdürlüğü) batısında idi. Mescit, günümüzdeki Sancoğlu, halk arasındaki adıyla Bonçuk/Boncuklu Camii’nin yerinde, tekke de caminin hemen güney bitişiğinde idi.

Tapu Kadastro kayıtlarında 88. ada, 4. parselde yer alan mescit, 334 metrekare olup, Hacı Hüseyin Efendi Vakfı’na dâhildir. Mescit yerinin günümüze kadar korunmuş olması külliyeye dâhil diğer binaların yerinin tespitini kolaylaştırmaktadır. Hâlen mescidin altında dükkânlar bulunmaktadır.

88. ada 1. parselde yer alan tekke ise, avlusu ile birlikte 704 metrekaredir. Tekke ve türbeler kapatıldığı sıralarda Yağlıtaş Tekkesi Konya’da faaliyette olan dört-beş tekkeden birisi idi. Bir Kadirî tekkesi olan tekkenin şeyhi, Çerezci Hüseyin Efendi adında bir zattır. Tekkelerin kapatıldığı günleri çok iyi hatırlayan Mustafa Ataman ve Mahmut Sural beyler tekke ile ilgili bilgiler verir.

Yağlıtaş Külliyesi’nin kuzey ve kuzeybatı tarafı tamamen Yağlıtaş Mezarlığı ile çevrilidir.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz, 1997, 50; Uz-Doğan, 1911; KTKBMA.