YAKMA OCAĞI

Sınanmış yer.

Yakma hastalığı mikrobik bir hastalıktır. Elde ve yüzde sulu yara (çıban) şeklinde kendini gösterir. Vücudunun herhangi bir yerinde yakma çıkan kimse yakma ocağına götürülür. Yakma ocağında herhangi bir demir parçası veya kaşık sapı ateşte kızdırılıp yaraya basılır. Yara patlayıp içindeki cerahat çıktıktan sonra yara, üzerine bir ot yaprağı kapatılarak bağlanır. Başka bir uygulamada bir çaput parçası, tavada yakılarak hastanın üzerinde üç defa gezdirilir. Daha sonra yanık bez parçaları, yara olan bölümlere tükürülerek sürülür. Hasta, verilen perhize uyar ve üç gün boyunca acı, tuzlu, soğan, sarımsak ile bulgur yemez. Başka bir ocakta ise alında çıkan bir çıbanın tedavi için koyungözü aldırılıp, bunların içine atıldığı suyla yıkanılması öğütlenmektedir. Bu uygulamada nazar değmesinden dolayı oluştuğu düşünülen çıbanın temas prensibinden hareketle iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

BÜLENT ÇEVİK

BİBLİYOGRAFYA

  • Çevik, 2008, 161-162; Demir, 1979, 83.