YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Meram ilçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, Abdürreşit Caddesi üzerinde yer alan dikdörtgen planlı mezarlık, 14.000 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Giriş kapısı güneydedir. Çevre duvarı moloz taşlarla örülmüştür. Düzenli bir yol sistemi bulunmayan mezarlık, yeşil bir görünüme sahiptir. Mezarlık hâlen defne açıktır.

Mezarlık içerisindeki tarihî mezar taşları Sille ve Gödene taşından yapılmıştır. Kemer formu olarak yarım daire ve sivri kemer görülmektedir. Mezar taşları sülüs ve talik hattıyla kabartma tekniğinde yazılmış; mezar taşlarında süslemeye yer verilmemiştir. Taşların çoğunun yazısı bozulmuştur. Mezarlıkta az da olsa üzerinde yazı bulunmayan, kabaca şekillendirilmiş mezar taşları mevcuttur.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında daha çok güneş biçimli tepelik ve dilimli kemer, ayak taşlarında ise dilimli kemer, sivri kemer ve üçgen alınlık görülmektedir. Mezar taşlarında süsleme motifi olarak servi motifi yaygındır.

Mezarlıktaki mevcut mezar taşlarının en eskisi 1222/1807 tarihlidir. Bu itibarla mezarlığın, XIX. yüzyıl başlarından beri kullanılan bir Osmanlı mezarlığı olduğu söylenebilir.

Yaylapınar Evdireşe Mezarlığı'ndan bir görünüm

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Kara-Danışık, 2005, 444.