YELDİRME

Eskiden giyilen bir kadın giysisi.

Eski zamanlarda kadınların, genellikle köy ve kırlarda, çarşaf yerine başörtüsü ile birlikte giydikleri bir giysi olan yeldirme, “esmek, estirmek; koşmak, telaş etmek” anlamlarındaki “yeldir-” mastarından türetilmiştir.

Yeldirme; başa yemeni, tülbent, namaz bezi vb. bir örtü alınıp, alelacele sırta geçirilerek sokağa erkek yanına çıkmak için giyilen astarsız bir üstlük idi. Ferace ve çarşaf yerine giyilirdi. Yeldirmeler, günümüzdeki kadın pardösülerinden beden ve kolları daha geniş oldukça hafifti.

EMİNE YENİTERZİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Arseven, 1998; Koçu, 1969.