AKSİNNE MESCİDİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Aksinne Mahallesi, Bağcılar Sokak üzerinde yer alır. Duvarları 1,5-2 m yüksekliğe kadar taş, üzeri tuğladan yapılmıştır. Tuğla duvarlar ahşap hatıllara sahiptir. Mescidin batıdan bir giriş mekânı bulunmaktadır. Bu mekânın yan duvarları tuğla, üst örtüsü ahşap sundurmadır.

Kare planlı harime batı cephesinin kuzey köşesinden girilir. Kübik mekân kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçişler köşelerde üçgen biçimli tromplarla sağlanmıştır. Kubbede balıksırtı tekniğinde duvar örgüsü dikkati çeker. Harim duvarlarında güneyde mihrabın iki yanında altta kapalı, içi örülmüş dikdörtgen formlu büyük pencereler bulunmaktadır.

Yapının sadece batıdaki penceresi kısmen açılmıştır. Doğu, güney ve batı duvarlarında orta kısımda üstte yine sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Uzun süre kapalı, harap hâlde kalan mescit restore edilmiştir. Oldukça aşınmış tuğla kubbe kurşun kaplanmıştır. Kalan izlerden aslında mihrabın alçı veya çini mozaik olduğu anlaşılmaktadır. Güneydeki üst pencere alınlığında da mavi, mor çini bezeme izleri görülmektedir. Tuğla işçiliği, planı ve süsleme kalıntıları yapının XIII. yüzyıl Selçuklu mescitlerinin tipik bir örneğini sergiler.

Aksinne Mescidi

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 292.