YETKİNER, ETHEM NECİP

(1912-1973) Cumhuriyet Dönemi Konya valisi.

Rodos’ta doğdu. Babası Hüseyin Hüsnü Bey’dir. Kabataş Lisesinin ardından Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, İstanbul Bölgesi Müfettişliği, Kütahya, Aydın, Çankırı, Kocaeli, Konya (22.09.1955-28.11.1955) ve Hatay valilikleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. İçişleri Bakanlığı müsteşarı iken, İstanbul Valiliğine atandı (14.05.1958). İstanbul Özel İdaresi’yle Belediye’nin ayrılması üzerine 24 Aralık 1958 tarihinde belediye başkanlığından ayrıldı. 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde de İstanbul Valiliğinden alındı.

Ethem Necip Yetkiner, 26 Ocak 1973 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ethem_Yetkiner, 12.01.2015/18.40; http://www.istanbul.gov.tr/?pid=67, 12.01.2015/18.45.