SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli akademik dergi.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 1992 yılından beri yayımlanan akademik dergidir. 2002 yılına kadar hakemsiz olarak beş sayı yayımlanmıştır.

1992 yılında SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olan Prof. Dr. Selçuk Ünlü, ilk sayısında yer alan “Çıkarken” başlıklı yazısında, dergide yayımlanan makalelerin oluşturulan bir komisyon tarafından seçime tabi tutulduğunu belirtmiştir.

1994 yılına kadar yılda bir sayı çıkan dergi, bu tarihten 1999 yılına kadar yayımına ara vermiştir. 1999 yılında birlikte çıkan dördüncü ve beşinci sayısından itibaren bugüne kadar düzenli olarak yılda iki defa ve hakemli olarak yayımlanmıştır.

Ulusal TÜBİTAK, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ile uluslararası DOAJ, MLA, EBSCO tarafından taranan derginin sahipliğini Prof. Dr. Mikail Altan, editörlüklerini Prof. Dr. Mikail Altan, Doç. Dr. Vural Çağlıyan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan yürütmektedir. Derginin; Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Prof. Dr. Başak Solmaz, Prof. Dr. Alaattin Aköz, Prof. Dr. Ömer Ulukapı, Prof. Dr. Âlim Gür, Prof. Dr. Mahmut Atay, Prof. Dr. Akif Çukurçayır’dan oluşan yayın kurulu yanında ayrıca bilimsel danışmanlar kurulu da bulunmaktadır.

Sosyal bilimlerin bütün alanlarıyla ilgili makalelere yer verilen ve bütün sayılarına online olarak erişilebilen derginin yayımlanan son sayısı, Nisan 2016 tarihli 35. sayısıdır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin ilk sayısı

ADEM DEMİRSOY

BİBLİYOGRAFYA

  • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 1-29; Ayhan, 2011; Ünlü, 1992.