SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Akademik dergi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (SÜVFD), 1984 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Hayvancılık sektörünün her yönüyle gelişmesinde elverişli olan Konya ve çevresinde; hayvansal üretim miktarının artırılmasını ve kalite yönünden düzeltilmesini doğrudan etkileyen hayvan ıslahı ve beslenme, mikrobiyel, paraziter ve beslenme hastalıkları gibi konularda yetiştiricilerin birçok problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak için Veteriner Fakültesince, bölgenin çevre şartları ve sosyoekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak araştırmalar yapmak ve alınan sonuçları yetiştiricilere aktarmak amacıyla 1984 yılı Ocak ayı içinde “Konya Bölgesi I. Hayvancılık ve Beslenme Semineri” düzenlemiş, seminerde değişik konuların uzmanları tarafından sunulan bilgiler bir ‘özel sayı’ olan derginin ilk sayısında yayımlanmıştır (SÜVFD 1984).

Selçuk Üniversitesi Basımevinde basılan ve yayın hayatına başlayan SÜVFD’nin yazı işleri yöneticiliğini, o dönemin dekanı Prof. Dr. Hümeyra Özgen yapmıştır. Dergi yazı kurulu Prof. Dr. Necdet Dursun, Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, Doç. Dr. Mehmet Kocabatmaz, Doç. Dr. Leyla Kalaycıoğlu ve Doç. Dr. Nazif Anıl’dan oluşmaktadır. Bu ilk sayıda on bir akademik çalışma yer almıştır. Özel sayıdan sonra ise dergi, 1985 yılında “cilt: I, sayı: 1” olarak yayın hayatına devam etmiştir.

SÜVFD, 1993 yılında cilt: IX, sayı: 2’ye kadar bu isimle yayımlanmış; 1994 yılında cilt: X, sayı: 1-2 itibariyle derginin adı “Veteriner Bilimleri Dergisi” (VBD) olarak değiştirilmiş ve 1011-2057 Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN No) ile yayın hayatına devam etmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Aşkın Yaşar tarafından 1999 yılında VBD İndeksi hazırlanmıştır. Bu indeksle derginin ilk sayısından 1999 yılına kadar olan süreçteki on altı yıllık indeksi hazırlanmış, böylelikle dergide “yayımlanan çalışmaların bir arada görülmesi ve incelenmesi; veteriner hekimliği alanında yapılacak olan araştırmaların tespitinde bir parça olsun katkıda bulunulması, bilimsel anlamda yüzlerce konuyu kapsayan derginin daha yararlı olması ve içindeki yerli literatürün bilimsel alanda daha iyi değerlendirilebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır” (Yaşar, 1999).

VBD adı ile 2010 yılına kadar yayın hayatını sürdüren dergi, 2010 yılında cilt: XXVI, sayı: 1 ile oldukça önemli değişikliklere gitmiştir. Öncelikle derginin adı “Eurasian Journal of Veterinary Sciences (EJVS-Avrasya Veteriner Bilimleri Dergisi, AVBD)” olarak değiştirilmiştir.

Yıllara göre farklılık göstermekle birlikte şu anda yılda dört kez yayımlanan derginin, bugüne kadar 32 ciltte toplam 80 sayısı yayımlanmış olup, bu yayınlarda toplam 1.001 makale yer almıştır. Derginin baş editörlüğünü Prof. Dr. Muammer Elmas; baş editör yardımcılığını Prof. Dr. Vahdettin Altunok; yardımcı editörlükleri Prof. Dr. Fatih Hatipoğlu, Prof. Dr. Aydın Güzeloğlu, Doç. Dr. Sadullah Bahar, Doç. Dr. Ercan Kurar yapmaktadır.

Yenilenen yapısı ile birlikte dergi aşağıda belirtilen veritabanları tarafından indekslenmektedir: “TÜBİTAK-ULAKBİM-YAŞAM BİLİMLERİ, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO-HOST, Cab Abstracts, Veterinary Bulletin, Veterinary Science Database, Index Veterinarius, Dairy Science Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts, Global Health, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstacts, Forest Products Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Rural Development Abstracts, Soils and Fertilizers Abstracts, Soybean Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Tropical Disaeases Bulletin, Wheat, Barley and Tritacale Abstracts, Maize Abstracts.

Yayın hayatına başladığı 1984 yılından günümüze kadar gelen süreçte bilim ve teknolojide meydana gelen çok hızlı gelişmeler ve değişiklikler veteriner hekimliği alanında da oldukça önemli bilimsel ve akademik gelişmelere sebep olmuştur. SÜVF otuz iki yıldır yayımladığı dergisi ile birçok bilimsel çalışmanın bilim camiasına aktarılmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AŞKIN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Anonim, 1984; Elmas, 2010; Yaşar, 1999, 3.