SELÇUKLU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Köklü bir ortaöğretim kurumu.

Atatürk Caddesi üzerinde, Zafer Alanı’nın hemen batısındaki okulun eski binası 1910 yılında Maruni asıllı zahire tüccarı Yusuf Şar tarafından yaptırılmıştır (bk. Kız Ortaokulu*). 1910-1914 yılları arasında Fransız Konsolosluğu, 1914-1923 yılları arasında Askerî Hastane, 1923-1941 yılları arasında II. Ordu Müfettişliği, 1941-1947 yılları arasında 6. Kolordu Komutanlığı, 1947 ve sonrası yıllarda Menzil Müfettişliği olarak kullanıldıktan sonra Millî Emlak’e verilen bina, 1959-1965 yılları arasında Kız Lisesi olarak da Millî Eğitime hizmet vermiştir. Kız Lisesinin, 1965 yılında, Karatay Medresesi’nin hemen kuzeyindeki yeni binasına taşınması sonucu, eski bina Kız Ortaokulu olarak faaliyetini sürdürmüştür.

1972 yılına kadar ortaöğretim çağındaki kızlara eğitim-öğretim veren okulda, bu yılda modern eğitime geçilmesi sonucu nakil gelmeler ve diğer bazı sebeplerle az miktarda da olsa erkek öğrenci alınmış; 1982 yılından itibaren de Bakanlık emirleri gereği sadece kız öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren yeniden erkek öğrenci alınarak karma hâle gelen okulun adı da Selçuklu Atatürk Lisesi olarak değiştirilmiştir.

2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi bir müdür, iki müdür yardımcısı ve elli üç öğretmen (2’si rehber) kadrosuyla 750 öğrenciye eğitim-öğretim vermeyi sürdürmektedir.

Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • http://konyaataturkal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/970654/okulumuz_hakkinda.html?CHK=7f370ede6cad27da22bcba86b261c932, 03.09.2016/12.42.