ÂŞIK ALİ

(1270/1854-1334/1918) Halk şairi.

Sille’de doğdu. Cincioğlu lakabıyla tanındı. Okuryazarlığı yoktu. Bu sebeple dili oldukça durudur. Taşçılık ve bahçıvanlık yaparak geçimini sağladı. Doğuştan şiir söyleme yeteneği vardı. Kendinden yaşlı bir dul hanıma tutulup onunla evlendi. Varlığından söz edilen pek çok şiirinin günümüze kadar gelebilen tek örneği de “Ayırma eşimden beni ya Rabbi” mısralarıyla biten, dört dörtlükten oluşan koşmasıdır. Şiirinde “Âşık Ali” mahlasını kullandı. Vefat ettiğinde altmış dört yaşında idi.

ALİ BERAT ALPTEKİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Dalboy,1935, 36; Özönder,1998, 277; Yeniterzi, 2001, 81.