BEYŞEHİR

İbrim Kalesi

Beyşehir’e 23 km uzaklıkta ve Kaşaklı/Yeşildağ kasabasının 7 km kuzeydoğusunda aynı adı taşıyan dağ üzerinde konumlanmıştır.

İç kale ile dış surlar olmak üzere iki bölümden oluşan İbrim Kalesi, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 260 m uzunluğunda ve güneybatı-kuzeydoğu istikametinde ise 160 m enindedir. İç kalenin kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki eni 85 m’dir. Kalenin batı ve güneydoğudan iki girişi vardır.

Hiçbir kule yapısına rastlanmayan kale, polygonal duvar örgü sistemi ile inşa edilmiş olup, sur duvarındaki taş ölçüleri 0,90x1,00 m ila 0,30x0,50 m arasında değişmektedir.

Dış kalenin sur duvar kalınlığı 2,00 m iken iç kalenin duvar kalınlığı 1,80 m’dir. Kalenin bulunduğu tepenin batı yönündeki dış kaleye ait olan ve hâlâ ayakta duran sur duvarının yüksekliği 3,60 m’dir. Ayakta olan bu sur duvarı kuzey yönünde 23 m, güneyde ise 20 m kadar devam etmektedir.

Özellikleri ve içinde barındırdığı çanak çömlek analizleri kalenin MÖ VII. yüzyıldan Geç Roma Dönemine kadar kullanıldığı izlenimini doğurmaktadır.

İbrim Kalesi

GÜNGÖR KARAUĞUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Karauğuz-Kunt, 2004.