BEYŞEHİR

VII. EKONOMİ VE SANAYİ

Beyşehir, tarihî İpek Yolu’nun geçiş noktalarından biridir. Beyşehir ekonomisinin genel yapısı ülke ekonomisi ile âdeta paralellik göstermektedir. Tarım ağırlıklı bir yapıya sahip olan bölge ekonomisinin, sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüştüğü görülmektedir.

Özellikle sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak ve kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını minimize etmek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayisini geliştirmek için devam eden organize sanayi çalışmalarına önem verilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda 09.11.1995 tarihinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi 100 Hektarlık 2 Nu.lı alternatif alanın tescili yapılmıştır.

Beyşehir Vergi dairesi 25.10.2010 yılı kayıtlarına göre, kurumlar vergisi mükellef sayısı 265, gelir vergisi mükellef sayısı 1.317, basit usul mükellef sayısı 1.080, gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı 1.601’dir. Beyşehir Ticaret Odası verilerine göre, 2008 yılında ihracat mal satışlarından 14.598.716,00 TL, ihraç kayıtlı satışlardan ise 16.975.721.00 TL ihracat gerçekleştirilmiştir. Ticaret Odası üye sayısı 700, Esnaf Odası üye sayısı 1.700, Şoförler Odası üye sayısı 800, Ziraat Odası üye sayısı 9.142’dir. Kayıtlı olan 3.200 tüccarın yaklaşık %70’lik kısmı gıda maddeleri, hırdavat ve inşaat malzemeleri, hazır giyim, tuhafiye ve manifatura ticareti ile uğraşmaktadır. Ekonomik değeri yüksek olan balıkçılık, gün geçtikçe kan kaybetmektedir.

1990 yılından sonra silah, toprak, tekstil, gıda sanayinde önemli yatırımlar yapılmıştır. Bölge ekonomisini ayakta tutan ve ülkenin %70 av tüfeği ihtiyacı, Beyşehir’den karşılanmaktadır. Beyşehir av silahları alanında ününü dünyaya duyurmuştur. İlçeye bağlı Huğlu kasabasında 1914 yılında eski silahların tamiri ile başlayan sanat, giderek yaygınlaşmış ve 1962 yılında Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin kuruluşu ile birlikte seri üretime başlanmıştır. Tek namlulu alttan kırma tüfeklerle başlayan üretime, zamanla çift kırma eklenmiş yıllar ilerledikçe kapasite genişlemiş. Süper poze ve otomatik model üretimleri yapılmıştır. Ayrıca Üzümlü ve Gencek kasabalarında av silahları üreten kooperatif ve özel firmalar bulunmaktadır. Bu kasabalarda bulunan av sanayi tesislerinde ustaların alın teri ve teknolojik imkânlarla ile üretilen tüfekler, işlemeleri ile de zarif bir sanat eseri durumundadır. Av tüfekleri başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir.

Beyşehir’in güney doğusu ve kuzeyi tarıma müsait olup diğer bölgeler dağlık ve ormanlıktır. Tarım arazisinin sınırlı olması nedeniyle hayvancılığa yönelme olmuştur. İlçe Tarım Müdürlüğü ile Beyşehir Ticaret Odası verilerine göre, 61.554 hektar tarım arazisinde buğday, arpa, yulaf, mısır, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek gibi hububat ürünlerinin yanı sıra şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği, kuru soğan, patates gibi endüstri bitkileri ekilmektedir. Yem bitkisi olarak fiğ, burçak, yonca, korunga, mısır ekilmektedir. Son yıllarda ilçe tarım müdürlüğünün teşvikiyle bodur ceviz, vişne ve elma bahçelerinin sayısı artmıştır. Büyükbaş hayvan sayısı 30.788, küçükbaş hayvan sayısı 23.679’dur.

2009 Ocak ayı sonu itibariyle deneme üretimine başlayan Konya Şeker tarafından yaptırılan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri tarıma yönelik yatırımları artırmıştır. Bu tesis Türkiye’nin en modern tesislerinden biridir. Tesislerde ilk etapta dondurulmuş parmak patates tesisi kurulmuştur. Tesiste daha sonra patates ve mısır cipsi tesisi ve sebze-meyve kurutma tesisi de yer alacaktır.

Beyşehir Gölü’nde otuz üç irili ufaklı ada bulunmaktadır. Birkaç adaya turizm amaçlı günü birlik sefer düzenlenmektedir. Gölde su seviyesinin düşmesi ve bilinçsiz avlanma yüzünden balıkçılık can çekişmektedir. Derebucak-Gembos derivasyon tünelleriyle göle su akışı sağlanmaktadır. Bu oluşumla göldeki su miktarı artışıyla beraber balık popülasyonunda artış beklenmektedir. 2008 yılında, ekonomik potansiyel oluşturan balığın azalmasıyla gölde faaliyette olan tekne sayısı 1.000’e, çalışan balıkçı sayısı da 2.000’e düşmüştür.

Gölden elde edilen Hasır otu ve Kamış’ın dalyan, çatı örtüsü, gölgelik ve dekoratif malzeme olarak kullanılmasının ilçe ekonomisine ayrı bir katkısı vardır.

Akkanat Holding’in 1996 yılında, istihdamı Anadolu'ya yaymak amacıyla, Beyşehir'de yaptığı BEYTEKS Entegre Tekstil Fabrikası, ilçe ekonomisine büyük canlılık kazandırmıştır. BEYTEKS 322.000 m² alan üzerinde, 75.000 m²lik bir kapalı alana sahip modern bir entegre tekstil tesisidir. Teknolojinin en son imkânları kullanılarak, ham pamuğun işlenmesi ile hazır giyim üretimi yapan BEYTEKS, Beyşehir'de kurulan ilk büyük sanayi tesisidir. 3.000 kişi istihdam kapasitesine sahip tesisi ihracat ağırlıklı çalışmaktadır.

Tüfek sanayisinin desteklediği tıbbi malzeme imalatı, yeni gelişen bir sektör olarak Beyşehir ekonomisindeki yerini almaktadır.

Beyşehir'in doğal zenginliklerinden biri de madenleridir. Linyit, kaolin ve barit yönünden zengin olan bölgede ayrıca krom madeni, mermer yatakları, tuğla, kiremit ve seramik toprak sanayi hammaddeleri bulunmaktadır. İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan ocaklardan çıkarılan andezit taşı “Beyşehir andezit taşı” olarak yoğunlukla tercih edilerek yaygın şekilde park, bahçe düzenlemeleri ile bina süslemelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca ilçede, hammadde mermeri işleyen sayıları gün geçtikçe artan işletmeler bulunmakta, üretim yurt içi ve yurt dışına pazarlanmaktadır. 2010’da ruhsatlı ocak sayısı on altı, aktif olan mermer fabrikası dörttür.

Turizm alanında 2010 yılı bir atılım yılı olmuştur. Anamas Konuk Evi, Bilir Otel gibi konaklama yerleri hizmete girmiştir.

MURAT SEZGİN

BİBLİYOGRAFYA

  • 25.11.2010 tarihi itibariyle Beyşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü, Beyşehir Ticaret Odası, Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü verileri; http://www.konyaseker.com.tr/?sayfa=icerik&pgid=303&text=303 26.10.2010.